Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens 

En les referències en singular a una persona indeterminada, és preferible fer servir mots invariables (que tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení, sempre que no hi hagi article o que, en el cas del català, es pugui apostrofar, com ara estudiant, agent, auxiliar, etc.) i epicens (que tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari i que designen indiferentment homes i dones, com ara persona, víctima, etc.) com a recurs inclusiu en comptes del masculí singular.

Exemple correcte Es busca responsable de formació per coordinar els cursos del segon quadrimestre.

Exemple inadequat Es busca coordinador de formació per als cursos del segon quadrimestre.


Exemple correcte les habilitats cognitives de l’infant

Exemple inadequat les habilitats cognitives del nen


Exemple correcte el paper de l’ésser humà en el canvi climàtic

Exemple inadequat el paper de l’home en el canvi climàtic

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2524> [consulta: 27 novembre 2022].