Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Impresos i formularis < Formes dobles senceres < Formes dobles: forma femenina i masculina < Persones indeterminades singular < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Impresos i formularis 

En impresos i formularis es recomana l’ús de la forma doble sencera en lloc del masculí singular com a genèric, i només recórrer  a les formes dobles abreujades per problemes d’espai.

Exemple correcte

EXPOSO:  Que disposo de l’informe favorable del tutor o tutora ................
                 .......................................................................................


Exemple inadequat

EXPOSO:  Que disposo de l’informe favorable del tutor .............................
                 .......................................................................................


Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«Impresos i formularis» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2553> [consulta: 28 gener 2023].