Impresos i formularis

En impresos i formularis es recomana l’ús de la forma doble sencera en lloc del masculí singular com a genèric, i només recórrer  a les formes dobles abreujades per problemes d’espai.

Exemple adequat

EXPOSO:  Que disposo de l’informe favorable del tutor o tutora ................
                 .......................................................................................


Exemple inadequat

EXPOSO:  Que disposo de l’informe favorable del tutor .............................
                 .......................................................................................

Darrera actualització: 8-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Impresos i formularis» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2553> [consulta: 22 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina