Programes de Mobilitat Internacional 2022-23: Publicació dels llistats de revisió de les sol·licituds Erasmus+ Estudis i Global Faculty i obertura del període d’esmena de documentació

Ja pots comprovar l’estat de la teva sol·licitud un cop finalitzat el procés de revisió pels programes Erasmus+ Estudis i Global Faculty. Pots trobar els llistats als següents enllaços:

  • Llistat de revisió de sol·licituds Erasmus+ Estudis i Global Faculty 2022-23: Enllaç
  • Llistat de revisió de sol·licituds no signades al SOP: Enllaç

Hi ha tres possibles situacions, sol·licituds tramitades amb documentació completa i sol·licituds tramitades amb documentació incompleta i sol·licituds no tramitades:

  • Sol·licituds tramitades i incompletes: Cal esmenar la documentació que et manca en el període d’esmena de documentació (de l’1 al 14 de febrer). L’esmena de la documentació es fa a través de l’aplicatiu SOP. Consulta al llistat de revisió de sol·licituds Erasmus+ Estudis i Global Faculty 2022-23 la documentació que et manca i totes les indicacions al respecte i segueix les instruccions del correu que has rebut a través de l’aplicatiu SOP per tal de pujar la documentació que et manca a l’aplicatiu.
  • Sol·licituds tramitades i completes: Cal esperar al 16 de març, dia en el que es publicarà la resolució provisional als programes de mobilitat internacional.
  • Sol·licituds no signades al SOP: L’OMPI ha habilitat un procediment per tal d’incloure en l’esmena de documentació aquests passos que mancaven. Si es realitzen els passos pertinents en aquest període, les sol·licituds seran considerades com a correctament tramitades i, per tant, considerades en el procés de selecció i d’assignació de places. Per a tal efecte caldrà que en el període d’esmena habilitat (del 16 de febrer a l’1 de març) es signi la sol·licitud al SOP, i en cas que així sigui necessari, s’esmeni també la documentació que manqui.