ESPAI DELS OUTGOING

Enhorabona! Has estat seleccionat per participar en un programa de mobilitat internacional. En aquesta pàgina trobaràs informació general dels tràmits a realitzar a partir d’ara, així com també tota la documentació específica vinculada al curs acadèmic de la teva mobilitat. No deixis de llegir-te curosament tota la informació que posem a la vostra disposició per assegurar l’èxit de la teva mobilitat!

Informació general de la mobilitat

Un cop tens la plaça assignada és imprescindible realitzar els tràmits d’acceptació amb la universitat estrangera. Cada universitat estrangera té uns procediments i terminis diferents. Has d’assegurar-te de complir amb tots ells per tal de ser acceptat com a estudiant d’intercanvi per la universitat estrangera.

El fet d’haver estat seleccionat com a participant en un programa de mobilitat internacional no garanteix l’acceptació automàtica per part de la universitat estrangera. Hi ha un principi de mútua confiança entre les universitats pel que fa a la selecció dels participants, però, de fet, cada institució receptora té dret a acceptar o refusar l’estudiant en funció de diferents factors que pugui considerar rellevants, com per exemple el currículum acadèmic de l’estudiant.

Sol·licitud d’acceptació

Un cop has estat seleccionat i has realitzat l’acceptació de la plaça, l’Oficina de Relacions Internacionals de la facultat envia a cada universitat la llista d’estudiants seleccionats per anar al seu centre a realitzar-hi una estada temporal. En general, un cop informem dels alumnes seleccionats, les universitats estrangeres acostumen a enviar-vos la documentació i instruccions necessàries per a realitzar la sol·licitud d’acceptació a la seva institució (application form), però:

 • En cas de no rebre informació sobre com formalitzar l’acceptació a la universitat de destí, no ho deixis passar! Cal que consultis la pàgina web de la universitat de destinació ja que sovint tenen publicada la informació dirigida als estudiants d’intercanvi, o els enviïs un correu electrònic, a l’oficina de relacions internacionals, per tal d’assegurar-te que tens tota la informació necessària per realitzar els tràmits d’acceptació correctament i en els terminis indicats.
 • Sigues proactiu! Si no completixes amb aquests tràmits, la universitat estranegra denegarà la teva acceptació i no podràs realitzar la mobilitat internacional.

Un cop tinguis tota la informació necessària sobre els tràmits d’acceptació, és molt important que segueixis les instruccions de la universitat estrangera i realitzis correctament i dins el termini els tràmits específics per a l’acceptació que es sol·licitin. No realitzar el registre d’acord a les instruccions i terminis establerts per la universitat de destí pot comportar que no siguis acceptat per la universitat estrangera. Així doncs, és molt important no deixar de realitzar cap dels tràmits que la universitat estrangera estableix per al registre i acceptació de l’estudiant d’intercanvi. Emplena tots els formularis i envia tota la documentació i informació que et sol·licitin.

Si necessites documents que requereixen de la nostra signatura, és necessari queens els feu arribar amb suficient marge d’antel·lació per tal que puguem tramitar la seva signatura. No deixeu les coses per a últim moment. Us estalviareu molts problemes!

Si tens qualsevol dubte sobre els tràmits, i en general, per tota aquella informació que vulguis tenir de la teva universitat de destí (cursos, allotjament, etc.) cal que et dirigeixis directament a l’oficina de relacions internacionals de la teva universitat de destinació, via correu electrònic. Només en cas de no obtenir resposta, l’ORI de la Facultat farà d’intermediària.

Documentació

Cada universitat estrangera té el seu propi funcionament i, per tant, els documents i el procediment de registre acostuma a variar d’una universitat a una altra. No obstant, a mode d’orientació, a continuació trobaràs el llistat dels documents que habitualment les universitats estrangeres acostumen a demanar als estudiants d’intercanvi per tramitar la seva acceptació.

 • “Application form”: És la sol·licitud d’admissió. Acostumen a demanar les dades de l’estudiant (nom, adreça, direcció de correu electrònic, estudis, universitat d’origen, etc.).
 • “Learning agreement”: És el document on has d’indicar les assignatures que vols fer a la universitat estrangera. Habitualment la llista d’assignatures que indiqueu al learning agreement no és definitiva i un cop a la universitat estrangera podreu modificar aquest llistat d’acord als procediments que us indiquin allà. Tot i això, hi ha universitats que no permeten modificacions posteriors respecte al que hagueu indicat al primer learning agreement, així que és important que us assegureu si us demanen o no un llistat definitiu i no modificable. En qualsevol cas, heu de mirar atentament les assignatures que voldreu reconèixer amb el tutor que us hem assignat i decidir els cursos que realitzareu a la universitat estrangera abans d’enviar aquesta documentació.
 • Certificat de nivell d’idioma: Moltes universitats demanen un certificat de nivell de l’idioma de l’intercanvi. Si disposeu d’algun títol oficial, com el First Certificate, l’Advanced o el TOEFL l’haureu d’adjuntar amb la resta de la documentació. En el cas que no disposeu de cap acreditació oficial de l’idioma, si vàreu realitzar les proves de l’EIM en el moment de la inscripció als programes de mobilitat, podeu dirigir-vos a l’oficina de l’EIM on us expediran un certificat d’acord a la classificació europea en el que constarà el nivell obtingut en aquestes proves.
 • Certificat de notes o “transcript of records”: És l’expedient acadèmic. En general no cal demanar el certificat oficial d’aquest. La còpia compulsada gratuïta que podeu obtenir al moment a la Secretaria d’Estudiants de la Facultat és suficient. La podeu demanar en anglès.
 • Sol·licitud d’allotjament o “accomodation form”: moltes universitats us poden oferir la possibilitat d’allotjar-vos en les seves residències d’estudiants. Si així voleu fer-ho haureu d’omplir la sol·licitud que us indiquin per a tal efecte.
 • Visat d’estudiant: En cas que no tinguis la nacionalitat espanyola o que realitzis un intercanvi fora de la Unió Europea, has de tenir en compte que hauràs de tramitar el visat. En aquest cas, tingues en compte que això pot implicar un cost econòmic, a més de la presentació de documentació extra per l’obtenció del visat. Aquesta documentació extra pot ser molt variada, podent incloure des de títols específics d’anglès, a justificants bancaris conforme es disposa d’una quantitat determinada de diners al banc que acreditin la solvència econòmica de l’estudiant mentre es troba al país estranger o fins i tot certificats mèdics. Alguns d’aquests documents te’ls pot demanar directament la teva universitat de destinació, per tal de preparar l’autorització necessària que hauran d’emetre per a que puguis tramitar el teu visat amb l’ambaixada o consulat del país.
 • Altres: Prepara, a més, tots aquells documents complementaris que et sol·licitin (fotografies, fotocòpia del DNI o passaport, etc.).

Recorda que és molt important seguir les instruccions de la universitat estrangera pel que fa al correcte registre a la seva institució. No enviar a temps o degudament emplenada aquesta documentació pot comportar que no siguis acceptat, o que no puguis accedir a cursos de l’idioma, a un bon allotjament o a cursar una determinada assignatura. Si no has rebut la informació relativa als tràmits d’acceptació per part de la teva universitat de destí, no ho has de deixar passar! Demana’ls la informació via correu electrònic o consulta a la pàgina web de la teva universitat de destinació tota la informació que tinguin disponible pels estudiants d’intercanvi.

Planificació de l'estada

És recomanable que molta d’aquesta informació ja l’hagis consultat alhora de fer la tria de places, no obstant això, si no ho haguessis fet, assegura’t d’informar-te bé sobre la teva universitat de destí abans de la teva arribada a la mateixa.

Un cop acceptat, les universitats estrangeres acostumen a enviar informació general que serà del teu interès per realitzar la teva estada d’estudis a la mateixa. En cas que la teva universitat no t’enviï aquesta informació sovint podràs trobar-la a la pàgina web de la universitat. També tens la opció de consultar-la enviant un correu electrònic a l’Oficina de Relacions Internacionals de la teva universitat de destí. Recomanem, almenys, estudiar detingudament els tres aspectes següents:

1) Oferta acadèmica: Hauràs d’estudiar-la a fons per acabar d’establir el teu futur pla d’estudis allà en funció de la teva situació acadèmica. També és important tenir informació sobre el calendari acadèmic (molt diferent segons el país), en quin semestre/trimestre s’imparteixen les assignatures, horaris, requisits per accedir-hi en determinats casos, etc.

2) Registre a l’arribada i terminis: Recull, també, tota la informació sobre què hauràs de fer un cop arribis a la teva universitat de destí. Molt sovint has de fer un registre al arribar a l’Oficina de Relacions Internacionals, o a alguna altra oficina de la universitat estrangera, per tal que oficialitzis la teva arribada al centre. És possible que hagis de presentar alguna documentació complementària a la teva arribada. Prepara’t un calendari amb totes aquells terminis i tràmits que hagis de realitzar, i també de previsió de dates d’inici i final de l’estada en funció del calendari acadèmic, possibilitat de fer cursos d’idiomes, per exemple, i/o setmanes o sessions de benvinguda i/o d’acollida, que ens molts casos, poden ser d’assistència obligatòria.

3) Cursos d’idiomes: La majoria de les universitats participants en els programes de mobilitat internacional ofereixen cursos d’idiomes gratuïts o a preus raonables als estudiants estrangers que acullen (generalment abans de l’inici de les classes). Aquests cursos intenten ajudar-te a seguir les classes de l’idioma de docència o a iniciar-te en l’idioma del país d’acollida quan aquest sigui diferent. Sovint també s’ha d’emplenar i enviar un formulari específic per demanar la inscripció en aquests cursos d’idiomes.

4) Allotjament: Les universitats participants en els programes de mobilitat internacional tenim el compromís d’ajudar en la mesura de les nostres possibilitats els estudiants estrangers acollits a trobar un allotjament digne. La realitat varia molt en funció de la universitat i del país d’acollida, des de bones residències universitàries en el mateix campus fins només un telèfon de contacte amb empreses privades que et gestionen l’allotjament sense cap garantia per part de la universitat. En alguns casos, s’ha d’emplenar i enviar un formulari específic (Accommodation Form) per demanar l’allotjament.

5) Altres: Algunes de les universitats participants en els programes de mobilitat internacional ofereixen, a més, altres serveis adreçats als estudiants estrangers que acullen (servei d’acollida a l’aeroport, sessions de benvinguda, xarxa d’estudiants de la universitat estrangera, preus especials en serveis d’esports, compra de material, etc.). Pot ser que hagis d’emplenar i enviar, igualment, un formulari específic per a algun d’aquests serveis.

Si vols estalviar-te problemes com ara la manca de papers a l’arribada, la tramesa fora de termini, la pèrdua de l’opció d’allotjament o de cursos d’idiomes, etc., no deixis d’estudiar-te de cap a peus la guia pràctica (o web) adreçada a l’estudiant estranger de la teva futura universitat estrangera. Algunes d’aquestes guies són tan pràctiques, que et diuen fins i tot què et costarà un cafè!

Paral·lelament als tràmits que realitzaràs amb la universitat estrangera, hauràs de realitzar també una sèrie de tràmits amb la Facultat (ORI) i amb la UB (OMPI). Hi ha algun d’aquests tràmits i documents amb la UB (ORI i OMPI) que són similars o iguals que els que has de realitzar amb la universitat estrangera, per exemple el learning agreement. Així doncs, és possible que alguns documents els hagis de realitzar per duplicat: si has omplert i enviat el learning agreement a la universitat estrangera això no t’eximeix d’haver d’emplenar i enviar també el de la UB.

A grans trets:

 • Amb l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat hauràs de dur a terme tots els tràmits relatius al reconeixement acadèmic dels cursos que realitzaràs a l’estranger.
 • Amb l’OMPI de la UB es gestiona el control de l’intercanvi i de tota la documetnació vinculada a la mobilitat, via l’aplicatiu SOP, que en el cas dels estudiants amb beca Erasmus o Vice-rectorat també és el que s’usa per donar les ordres de pagament quan s’han anat seguint correctament els diferents passos establerts.

Així doncs, també és imprescindible que t’asseguris que els tràmits amb ambdues oficines es duen al dia i es realitzen correctament. Tots els tràmits amb l’OMPI els has d’anar controlant a través de l’aplicatiu SOP, els diferents passos es van activant conforme vas completant els anteriors, per tant és impresicndibel que vagis consultant el SOP epríodicament i t’asseguris de dur tots els tràmits al dia. La informació relativa als tràmits amb l’ORI de la Facultat, vinculats al reconeixement dels cursos que realitzaràs a la teva universitat de destinació, la pots trobar a continuació, a l’espai dels outgoing del curs corresponent. També podràs trobar ifnromació general sobre tots els tràmits vinculats a la mobilitat, que donem a les sessions informatives o en documents específics, i que et serviran per tenir una idea general de tot el procés de mobilitat.

Reconeixement dels cursos

El reconeixement dels cursos, que gestionem a l’ORI de la Facultat, funciona de la següent manera:

 • Assignació d’un tutor de l’intercanvi: Tindràs un tutor que serà l’encarregat d’aprovar-te les equivalències dels cursos que realitzaràs a l’estranger. El llistat de tutors el pots trobar al Campus ORI.
 • Normativa d’equivalència acadèmica: És la normativa que regula el funcionament de les equivalències acadèmiques entre cursos (estranger i UB) que es poden establir, tant per les assignatures obligatòries com per les optatives. També hi ha una sèrie de limitacions (no es poden fer assignatures d’àmbit espanyol o català, cursos prèviament matriculats i no superats, esports, etc.) que has de tenir en compte. És imprescindible que et llegeixis ben atentament la normativa d’equivalència acadèmica per tal d’assegurar-te que la proposta d’equivalència acadèmica que presentes no incompleix aquesta. La normativa d’equivalència acadèmica la trobaràs a l’Espai dels Outgoing del curs corresponent a la teva mobilitat.
 • DEA (Document d’Equivalència Acadèmica) i LA (Learning Agreement): És el document que deixa constància de les equivalències entre els cursos que realitzaràs a l’estranger i els de la UB, així com de la seva aprovació per part del tutor que tinguis assignat, del/la cap d’estudis i del/la coordinador/a institucional. Per al reconeixement dels cursos que realitzaràs a l’estranger és imprescindible tenir el DEA on constin totes les assignatures que has realitzat a la teva universitat de destí, amb les seves equivalències, aprovat i signat per totes les parts. DEA i LA contentn la mateixa informació i han de coincidir.
 • Matrícula: És imprescindible tenir matriculades a la UB totes aquelles assignatures que vulgueu reconèixer. No s’ampliaran ni es modificaran matrícules a la vostra tornada. S’ha de fer sempre a través dels procediments i terminis establerts. Les instruccions de matrícula, juntament amb els terminis de la mateixa, les pots trobar a l’espai dels outgoing del curs corresponent a la teva mobilitat.

Hi ha altra informació que és molt important que tinguins en compte, com és el cas de les assegurançes o els visats. L’OMPI publica cada any una secció específica a la seva pàgina web per als estudiants que han estat seleccionats per realitzar una mobilitat internacional, on dona informació molt important que cal que consultis abans del teu intercanvi, com per exemple, la assgurança mèdica obligatòria que cobreixi el total de la teva estada i que és imprescindible que tinguis.

Pots consultar aquesta informació al banner blau del marge dret de la pàgina web de l’OMPI (cloca le corresponent al curs de la teva mobilitat):

Pàgina web de l’OMPI

Espai dels Outgoing 2024-25 (en construcció)

Sessions informatives

 

Convocatòria dels Programes de Mobilitat Internacional: Enllaç

Estudiants Seleccionats: Enllaç | Enregistrament de la sessió informativa

MATRÍCULA estudiants d’intercanvi: Enllaç | Enregistrament de la sessió informativa

Informació general

Pàgina web de l’OMPI: Enllaç

Normativa de Mobilitat Internacional d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, aprovada per Consell de Govern el 14/06/2017: Enllaç

Accés a la plataforma Mobility Online-SOP: Enllaç

Accés al llistat d’ambaixades: Informació Ministeri | Informació Generalitat

Tràmits acadèmics -com l’obtenció de l’expedient acadèmic en anglès: Secretaria FEE

Informació tràmits i documents UB vinculats a la mobilitat

Vídeo informatiu dels tràmits: Enllaç

Resum General  | Tràmits Mobilitat Internacional: Enllaç

Document OMPI informació Global Faculty i Global UB: Enllaç

Declaracions responsables: Enllaç

Informació orientativa de la universitat estrangera

Informació partner universities 2023-24: Enllaç | Deadlines & Contact information

Equivalència de crèdits amb les universitats que no treballen amb ECTS: Enllaç

Tutors i reconeixement acadèmic dels cursos que es faran a l’estranger

Normativa d’Equivalència Acadèmica dels GRAUS: Enllaç NEA 2023-24

Template DEA: Enllaç DEA

Tutors/es internacionals i Application deadlines | Per NIUB de l’estudiant: Enllaç (UPDATED)

Dades de contacte dels tutors: Enllaç

Instruccions DEA i LA: Enllaç

Equivalència de crèdits amb les universitats que no treballen amb ECTS: Enllaç

Instruccions de Matrícula

 

Instruccions estudiants d’intercanvi SEM1: Enllaç

Instruccions estudiants d’intercanvi SEM2: Enllaç

Instruccions estudiants d’intercanvi ANUALS: Enllaç

Espai dels Outgoing 2023-24

Sessions informatives

 

Convocatòria dels Programes de Mobilitat Internacional: Enllaç

Estudiants Seleccionats: Enllaç | Enregistrament de la sessió informativa

MATRÍCULA estudiants d’intercanvi: Enllaç | Enregistrament de la sessió informativa

Informació general

Pàgina web de l’OMPI: Enllaç

Normativa de Mobilitat Internacional d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, aprovada per Consell de Govern el 14/06/2017: Enllaç

Accés a la plataforma Mobility Online-SOP: Enllaç

Accés al llistat d’ambaixades: Informació Ministeri | Informació Generalitat

Tràmits acadèmics -com l’obtenció de l’expedient acadèmic en anglès: Secretaria FEE

Informació tràmits i documents UB vinculats a la mobilitat

Vídeo informatiu dels tràmits: Enllaç

Resum General  | Tràmits Mobilitat Internacional: Enllaç

Document OMPI informació Global Faculty i Global UB: Enllaç

Declaracions responsables: Enllaç

Informació orientativa de la universitat estrangera

Informació partner universities 2023-24: Enllaç | Deadlines & Contact information

Equivalència de crèdits amb les universitats que no treballen amb ECTS: Enllaç

Tutors i reconeixement acadèmic dels cursos que es faran a l’estranger

Normativa d’Equivalència Acadèmica dels GRAUS: Enllaç NEA 2023-24

Template DEA: Enllaç DEA

Tutors/es internacionals i Application deadlines | Per NIUB de l’estudiant: Enllaç (UPDATED)

Dades de contacte dels tutors: Enllaç

Instruccions DEA i LA: Enllaç

Equivalència de crèdits amb les universitats que no treballen amb ECTS: Enllaç

Instruccions de Matrícula

 

Instruccions estudiants d’intercanvi SEM1: Enllaç

Instruccions estudiants d’intercanvi SEM2: Enllaç

Instruccions estudiants d’intercanvi ANUALS: Enllaç

Espai dels Outgoing 2022-23

Sessions informatives

 

Convocatòria dels Programes de Mobilitat Internacional: Enllaç

Estudiants Seleccionats: PDF / Enregistrament de la sessió informativa

MATRÍCULA estudiants d’intercanvi: Enllaç

Informació general

Pàgina web de l’OMPI: Enllaç

Pàgina web de l’OMPI “Informació per a estudiants participants en programes de mobilitat internacional 2022-23”: Enllaç (encara no disponible)

Normativa de Mobilitat Internacional d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, aprovada per Consell de Govern el 14/06/2017: Enllaç

Informació tràmits i documents UB vinculats a la mobilitat

Vídeo informatiu dels tràmits: Enllaç

Resum documentació Mobilitat Erasmus+: Enllaç

Resum documentació Mobilitat GlobalFaculty i GlobalUB: Enllaç

Declaracions responsables: Enllaç

Informació orientativa de la universitat estrangera

Deadlines partner universities 2022-23: Enllaç (UPDATED)

Pàgina web ORI i contacte partner universities: Enllaç

Equivalència de crèdits amb les universitats que no treballen amb ECTS: Enllaç (si la teva universitat de destí t’indica altra cosa, fes-nos-ho saber).

Tutors i reconeixement acadèmic dels cursos que es faran a l’estranger

Normativa d’Equivalència Acadèmica dels GRAUS: Enllaç

Template DEA: Enllaç

Tutors dels Programes de Mobilitat Internacional – per NIUB de l’estudiant: Enllaç

Tutors dels Programes de Mobilitat Internacional – per països: Enllaç

Dades de contacte dels tutors: Enllaç

Instruccions DEA: Enllaç

Instruccions LA: Enllaç

Instruccions Matrícula

 

Instruccions per a la Matrícula: Estudiants d’intercanvi SEM1

Instruccions per a la Matrícula: Estudiants d’intercanvi SEM2

Instruccions per a la Matrícula: Estudiants d’intercanvi ANUALS

Espai dels Outgoing 2021-22

Sessions informatives

 

Convocatòria dels Programes de Mobilitat Internacional: Enllaç

ESTUDIANTS SELECIONATS: Enllaç

MATRÍCULA estudiants d’intercanvi: Enllaç

Informació general

Pàgina web de l’OMPI: Enllaç

Pàgina web de l’OMPI “Informació per a estudiants participants en programes de mobilitat internacional 2021-2022”: Enllaç

Normativa de Mobilitat Internacional d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, aprovada per Consell de Govern el 14/06/2017: Enllaç

Informació tràmits i documents vinculats a la mobilitat

Resum documentació Mobilitat Erasmus+: Enllaç

Resum documentació Mobilitat GlobalFaculty i GlobalUB: Enllaç

Declaracions responsables: Enllaç

 

Informació orientativa de la universitat estrangera

Deadlines 21/22 Erasmus+: Enllaç

Deadlines 21/22 Global Faculty: Enllaç

Equivalència de crèdits amb les universitats que no treballen amb ECTS: Enllaç (si la teva universitat de destí t’indica altra cosa, fes-nos-ho saber).

Tutors i reconeixement acadèmic dels cursos que es faran a l’estranger

Normativa d’Equivalència Acadèmica dels GRAUS: Enllaç

Tutors dels Programes de Mobilitat Internacional: Enllaç

Dades de contacte dels tutors: Enllaç

Instruccions DEA: Enllaç

Instruccions Matrícula

 

Instruccions per a la Matrícula: Estudiants d’intercanvi SEM1.

Instruccions per a la Matrícula: Estudiants d’intercanvi SEM2.

Instruccions per a la Matrícula: Estudiants d’intercanvi ANUALS.