Publicació del llistat d’esmena de documentació i d’estudiants admesos i exclosos dels Ajuts de la Facultat per participar als Programes de Mobilitat Internacional

Ja s’ha publicat la resolució d’esmena de documentació i d’estudiants admesos i exclosos dels Ajuts de la Facultat per a la promoció de la mobilitat internacional dels estudiants de grau de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.

Pots consultar el llistat al següent enllaç: Resolució d’esmena de documentació.

Els estudiants que hagin d’esmenar documentació podran fer-ho del 4 al 18 de març, aportant la documentació que manca a través del procediment d’instància genèrica, amb destinació a l’àmbit acadèmic de la SED de la Facultat d’Economia i Empresa. A la petició de la instància s’ha de fer constar “esmena ajuts per a la promoció de la mobilitat internacional”