Ajuts de la Facultat FEE-MO Internacional

Ajuts FEE-MO Internacional de la Facultat d’Economia i Empresa

En la seva aposta per la internacionalització del seu alumnat, i per tal de promoure la participació als programes de mobilitat internacional, des del curs acadèmic 2019-20, la Facultat finança amb ajuts econòmics propis la mobilitat internacional dels estudiants de grau del seu centre.

Des del curs de la seva estrena, s’ha anat augmentant el pressupost del que es disposava fins arribar als 30.000€ de les darreres convocatòries.

Així, també s’ha variat la distribució dels ajuts i les seves modalitats, per tal d’ajudar a incentivar la mobilitat internacional de l’alumnat de grau del nostre centre!

  • Modalitat A: Acostumen a convocar-se 11 ajuts de 1700€ cadascun. Total modalitat: 18.700€. En aquesta modalitat es financen mobilitats a les universitats del programa Global Faculty amb les que la Facultat té establerts convenis de mobilitat d’estudiants i que es troben al top 100 del Ranking QS.
  • Modalitat B: Acostumen a convocar-se 26 ajuts disponibles, de 450€ cadascun. Total modalitat: 11.700€. En aquesta modalitat es financen mobilitats a totes les universitats del programa Erasmus+ Estudis i Global Faculty amb les que la Facultat té establerts convenis de mobilitat d’estudiants.

Esperem que aquesta iniciativa pugui ajudar a dur a terme una mobilitat internacional a tots els i les estudiants de la Facultat, i així els permeti gaudir de tots els seus avantatges!