Dissemination and promotion | Local

L’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa fa cada curs acadèmic una important tasca de difusió, informació i promoció de la mobilitat internacional i la internacionalització al centre, que inclou des de campanyes a les xxss fins a material gràfic i audiovisual divers i amb diferents finalitats, però sempre orientats a la internacionalització del centre i els seus colectius!