Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROYECTO: Restoration of lentic habitats and aquatic species of Community interest in high mountains of the Pyrenees (LIMNOPIRINEUS)

2014-2019
Unió Europea, Financial instrument for the environment. LIFE+
Carrillo Ortuño, Amparo (IP). Ninot Sugrañes, Josep M.. Pérez Haase, Aaron. Pladevall Izard, Eulàlia.http://www.lifelimnopirineus.eu/es


Línea/es de investigación:
Ecología de comunidades


Publicaciones resultado del proyecto:

Hájek, M.; Jiménez-Alfaro, B.; Hájek, O.; [...]; Pérez-Haase, A.; [...]; Pladevall-Izard, E.; [...]; Horsák, M. 2020
A European map of groundwater pH and calcium.
Earth System Science Data Discussions. DOI https://doi.org/10.5194/essd-2020-319.
+ informació
Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Pladevall-Izard, E.; Espuny, J.; Carrillo, E. 2020
Turberas y pastoreo, una coexistencia en cuestión. Experiencias de exclusión ganadera en los Pirineos catalanes.
In: Bou., J.; Vilar, L. (eds.). Actes del XII Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaica-Cantàbrica (Girona, juliol de 2019): 25-40.
+ información    
Colomer, J.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; Ventura, M.; Ninot, J.M. 2019
Fine-scale vegetation mosaics in Pyrenean mires are driven by complex hydrological regimes and threatened by extreme weather events.
Ecohydrology, 12(2), March 2019. https://doi.org/10.1002/eco.2070
[resum]
Garcés-Pastor, S.; Wangensteen, O.S.; Pérez-Haase, A.; Pèlachs, A.; Pérez-Obiol, R.; Cañellas-Boltà, N.; Mariani, S.; Vegas-Vilarrúbia, T. 2019
DNA metabarcoding reveals modern and past eukaryotic communities in a high-mountain peat bog system.
Journal of Paleolimnology (2019), 62: 425-441. https://doi.org/10.1007/s10933-019-00097-x
[resum]
Carrillo, E.; Docampo, E.; Buchaca, T.; Miró, A.; Ninot, J.M.; Osorio, V.; Pérez-Haase, A.; Puig, M.A.; Sabas, I.; Ventura, M. 2019
Alterations and changes that affect the conservation of the biodiversity of Estanho de Vilac (Aran Valley).
In: Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coord). LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the pyrenees. Technical Report: 54-71.
+ información    
Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coords.). 2019
LIFE+ LimnoPirineus: conservació d'hàbitats i espècies aquàtiques de l'alta muntanya del Pirineu. Memòria tècnica.
LIFE+ LimnoPirineus. DL B 27920-2019. ISBN 978-84-18199-13-4. 128 p.
[català]
Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coords.). 2019
LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the Pyrenees. Technical report.
LIFE+ LimnoPirineus. ISBN 978-84-18199-17-2. 128 p.
[English]
Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coords.). 2019
LIFE+ LimnoPirineus: conservación de hábitats y especies acuáticas de la alta montaña de los Pirineos. Memoria técnica.
LIFE+ LimnoPirineus. DL B 27921-2019. ISBN 978-84-18199-14-1. 128 p.
[castellano]
Colomer, J.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; Ventura, M.; Ninot, J.M. 2019
The Trescuro mire system: how sharp environmental gradients and climatic events constrain the local distribution of plant community types.
In: Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coord). LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the pyrenees. Technical Report: 72-83.
+ información    
Galobart, M.; Pérez-Haase, A.; Illa, E.; Ferré, A.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2019
Dinàmica de l'aforestació en molleres pirinenques i causes de la seva variabilitat.
In: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: XI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 117 - 126. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Pladevall-Izard, E.; Espuny, J.; Anadon-Rosell, A.; Batriu, E.; Escolà, N.; García-del Bao, A.; Tartera, J.; Carrillo, E. 2019
Recovery of mires at the reservoir of Font Grossa, Espot.
In: Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coord). LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the pyrenees. Technical Report: 114-123.
+ información    
Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Pladevall-Izard, E.; Espuny, J.; Escolà, N.; Tartera, J.; Carrillo, E. 2019
Restauració de molleres a la Font Grossa (Espot).
In: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: XI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 191 - 201. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Batriu, E.; Pladevall-Izard,E.; Espuny, J.; Anadon-Rosell, A.; Mercadé, A.; Ferré, A.; Carrillo, E. 2019
Habitats of Community Interest in the mires of Aigüestortes and Alt Pallars: distribution, impacts and threats.
In: Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coord). LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the pyrenees. Technical Report: 84-100.
+ información    
Pladevall-Izard, E.; Pérez-Haase, A.; Espuny, J.; Escolà, N.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2019
Sobrepastura a les molleres dels Pirineus: l'exclusió ramadera com a estratègia de conservació passiva.
In: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: XI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 63 - 71. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
Espuny, J; Pérez-Haase, A.; Anadon-Rosell, A.; Pladevall, E.; Batriu, E.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2018
Experimentació per a la restauració d’hàbitats dominats per Sphagnum als Pirineus centrals.
Botanique, 4: 21-24
Catalan, J.; Ninot, J.M.; Aniz, M.M. (eds.) 2017
High mountain conservation in a changing world.
Advances in global change research, 62. Springer.
+ información    
Colomer, J.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2016
Estudi ecològic i florístic de les molleres de Trescuro (Espot).
In: X Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 131-138. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ información    
Ventura, M.; Buchaca, T.; Miró, À.; Sabás, I.; Gacia, E.; Puig, M.; Ballesteros, E.; Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Pou-Rovira, Q. 2015
La dama i el rodamón. Life LimnoPirineus: conservació d’ambients aquàtics d’alta muntanya.
El Portarró, 35: 26-27
+ información    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu