Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROYECTO: Actualització i millora de la cartografia dels hàbitats a Catalunya i el mapa de la vegetació de Catalunya

2008
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Carreras Raurell, Jordi (IP). Carrillo Ortuño, Amparo (IP). Ferré Codina, Albert. Illa Bachs, Estela.


Línea/es de investigación:
Cartografía de la vegetación


Publicaciones resultado del proyecto:

Carreras, J.; Ferré A. 2013
Avaluació del grau d'amenaça i de l'interès de conservació dels hàbitats de Catalunya.
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 130 pp. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, handle: http://hdl.handle.net/2445/53346
+ información    
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Ninot, J.M.; Soriano, I.; Pérez-Prieto, D. 2008
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 254 (Gósol), 2a edició   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64803
Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A. 2008
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 181 (Esterri d'ÀneuFlix), 2a edició   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64802
Mercadé, A. 2008
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 364 (la Garriga)   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64857
Mercadé, A. 2008
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 363 (Manresa)   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64856
Mercadé, A.; Casas, C. 2008
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 294 (Manlleu)   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64805
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu