Línies d’investigació

Des dels nostres inicis vam tenir quatre línies de recerca: interculturalitat, participació, gènere i mètodes de recerca. Amb el pas del temps, l’ajustament a les prioritats de les entitats finançadores, així com la pròpia evolució de les persones, han fet que emergeixin altres projectes vinculats a la pràctica docent, la gestió positiva del conflicte, l’aprenentatge-servei o metodologies de recerca com l’anàlisi de Xarxes Socials.