Participació d’infants i adolescents:
un estudi de cas al
Consell de nois i noies
de l’Hospitalet de Llobregat

Veure cas

Recerca avaluativa
del programa d'atenció integral
a dones i fills i filles
víctimes de violència de gènere.

Veure cas

Diversitat cultural
i igualtat d’oportunitats
en l’escola

Veure cas

Trajectòries d’èxit en l’alumnat
de la E.S.O. a la Postobligatòria:
un estudi longitudinal
des de l’enfocament de xarxes

Veure cas

Som el GREDI, el Grup de Recerca en Educació Intercultural.
Investiguem fonamentalment sobre els següents àmbits:

Participació

Investiguem i desenvolupem projectes per encàrrec entorn a processos participatius per potenciar la cohesió social, la pertinença i l’apoderament individual i col·lectiu.

Gènere

Investiguem entorn expressions actuals de la violència, com la ciber-violència, sensibilitzem per introduir la perspectiva de gènere en institucions, programes i serveis.

Interculturalitat

Investiguem entorn les competències, dinàmiques i problemàtiques associades a allò intercultural, interreligiós i especialment en col·lectius minoritzats i en situació de vulnerabilitat.

Metodologia

Apliquem epistemologies i metodologies per a la investigació transformadora mitjançant aproximacions i tècniques com la FRM (metodologia de recerca feminista), les PM (metodologies participatives), l’ANS (Anàlisi Xarxes Socials) i la RRI (Recerca i Innovació Responsable).

Entitats finançadores:

Projecció internacional

Tenim una clara vocació de relació i connexió amb altres grups de recerca i universitats de l’estat i l’estranger. Hem viatjat. Hem acollit a altres col·legues. Hem fet moltes coses conjuntament i s’han creat xarxes de treball i amistats molt sòlides i duradores.
El marc d’aquestes relacions ha estat informal i formal. En aquest cas, les nostres universitats participen de diversos programes en els que hem realitzat relacions acadèmiques, projectes de recerca conjunts i programes formatius, fins i tot de doctorat. Aquesta vocació formativa, transformadora i innovadora ha estat sempre la base del nostre tarannà investigador.

Programes de doctorat i postdoctorat

El nostre grup de recerca ha acollit amb freqüència persones que porten a terme la seva tesis doctoral en alguna de les nostres línies d’investigació i professionals doctorats que desitgen realitzar el seu postdoctorat amb nosaltres. Participem com a investigadores en diferents programes de doctorat de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili.

Formem part de:

Col·laborem amb:

Nosaltres som: