Seminari web “Participació i Metròpoli. Aprofundint la democràcia metropolitana”

El passat 3 de novembre de 2020, Mariona Tomàs, investigadora del GREL i IP del projecte “Participació i Metròpoli. Aprofundint la democràcia metropolitana” va dirigir una jornada dedicada a explicar els resultats del projecte. Aquesta recerca és fruit de la convocatòria de subvencions a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC2018).  L’acte va ser organitzat conjuntament amb la Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat. La Jornada va tenir lloc matí i tarda i es va fer per videoconferència.

A més a més de la presentació dels resultats obtinguts, es van organitzar dues taules rodones amb la participació d’experts nacionals i internacionals. Així, la sessió al matí fou centrada en Catalunya i la sessió a la tarda fou de caire internacional, amb perspectiva comparada. En aquest post podreu trobar les presentacions realitzades pels ponents, i posteriorment enllaçarem el vídeo de la Jornada editat per la Generalitat.

SESSIÓ DE MATÍ: 9h30-11h30: Els límits i oportunitats de la participació a escala metropolitana a Catalunya

La sessió del matí es va dividir en dues taules. Una primera taula que va presentar els objectius i resultats del projecte i una segona taula on es va debatre sobre la idoneïtat d’aplicar instruments de participació a escala metropolitana.

PRIMERA TAULA: 9h30-10h30

PRIMERA TAULA: 9h30-10h30

SEGONA TAULA: 10h30-11h30

Aquesta taula tenia com a objectiu debatre sobre la idoneïtat d’aplicar els instruments de participació a escala metropolitana presentats a la taula anterior. Es va buscar una mirada des dels diversos àmbits de l’administració: autonòmica, supralocal i local.

  • Núria Parlon Gil, vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona i Diputada delegada per a les polítiques de Participació, l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la Diputació de Barcelona.
  • Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.
  • Salvador Milà i Solsona, director de l’Àrea de Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Presentació i moderació a càrrec de Marc Martí, de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).

SESSIÓ DE TARDA: 15h30-17h: Comparació d’experiències de participació ciutadana a d’altres metròpolis (amb servei de traducció)

L’objectiu d’aquesta taula era conèixer i aprendre d’experiències de participació ciutadana que s’estan duent a terme a d’altres metròpolis. Mentre que a Montreal s’ha creat un espai permanent de debat al voltant del pla director urbanístic de la regió metropolitana, els casos francesos destaquen per desenvolupar processos de participació en diversos àmbits i vehicular-ho a través d’una plataforma telemàtica.

Modera: Mariona Tomàs, Universitat de Barcelona.

Leave a Reply

Your email address will not be published.