IN2UB Fellowships at Convocatòria de Beques Màster+UB 2022

Categories: Closed Calls

IN2UB Fellowships at Programa Màster+ UB de captació d’estudiants per a cursar un màster universitari i incentivar vocacions científiques en el sí d’un grup de recerca. Curs 2022/2023

Programa Màster+UB de captació d’estudiants per a cursar un màster universitari i incentivar vocacions científiques en el sí d’un grup de recerca (2ª convocatòria) , curs 2022-2023 (codi 2022.8): Màster+UB segona conv 2022

IN2UB_TFM_Proposals.

Els estudiants interessats a demanar aquestes beques hauran d’omplir el formulari de sol·licitud a la Seu a partir de dilluns 17 d’octubre fins al 4 de novembre.

La convocatòria porta associats uns ajuts complementaris finançats pel Banc de Santander. Les persones que vulguin obtenir aquest ajut hauran d’omplir, a més, el formulari web del  Banc de Santander

Menu