Revista de estudios del Próximo Oriente Antiguo

Publicada per EDITORIAL AUSA (Sabadell, Barcelona) amb l’assessorament científic de l’Institut Universitari del Pròxim Orient Antic de la Universitat de Barcelona (IPOA).

Revista indexada a Arts and Humanities Citation Index (Thomson-Reuters), a SCOPUS-Index (Elsevier), a European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i a Periodicals Archive Online (ProQuest).

Els originals que s’envien per ser publicats, passen per un procés previ d’avaluació dut a terme per dos experts aliens al Consell Editorial de la Revista. L’acceptació dels articles depèn de la seva valoració positiva.

Normes de publicació.

Director: G. del Olmo Lete (Universitat de Barcelona – IPOA)
Secretaria: A. Millet Albà (Universitat de Barcelona – IPOA)
Consell editorial: I.-X. Adiego (Universitat de Barcelona), F.F. del Río (Universidad Complutense de Madrid), Manuel Molina (CSIC, Madrid), J.C. Oliva (Universidad de Castilla-La Mancha), J. Sanmartín (Universitat de Barcelona), J.-P. Vita (CSIC, Madrid).
Consell assessor: A. Bernabé (Universidad Complutense de Madrid), B. Böck (CSIC, Madrid), A. Cantera (Freie Universität Berlín), J. Cervelló (Universitat Autònoma de Barcelona), D. Charpin (Collège de France, París), L. Feliu Mateu (Universitat de Barcelona); D. Fleming (New York University), J.M. Galán (CSIC, Madrid), I. Márquez Rowe (CSIC, Madrid), J.-P. Monferrer (Universidad de Córdoba), J. Padró (Universitat de Barcelona), E. Pirart (Université de Liège), A. Roccati (Università di Torino), G. Rubio (Pennsylvania State University), I. Singer (Tel Aviv University), J. Tropper (Humboldt Universität, Berlin), P. Vernus (EPHE, París).

Adreça postal:
per tot allò relacionat amb l’enviament d’originals, llibres per a recensió i intercanvis, us heu de dirigir a la Dra. Adelina Millet Albà, IPOA, Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona (Espanya), T. 93 403 5697; correu-e: amillet@ub.edu.

Adreça comercial:
per tot allò relacionat amb el tràmit de subscripcions i comandes, us heu de dirigir a AULA ORIENTALIS, Editorial AUSA. Apartat 101, 08280 Sabadell (Barcelona), (Espanya), T. 937250721 (www.editorialausa.com, info@editorialausa.com).

Tarifes de la subscripció: 75 € + 9 € (correu ordinari) / 18 € (correu aeri); número independent: 40 €.

© EDITORIAL AUSA

Dep. Legal: B. 25.303‑1983

ISSN:0212‑5730