Revista de estudios del Próximo Oriente Antiguo

Publicada per l’Institut Universitari del Pròxim Orient Antic de la Universitat de Barcelona (IPOA).

Revista indexada a Arts and Humanities Citation Index (Thomson-Reuters), a SCOPUS-Index (Elsevier), a European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i a Periodicals Archive Online (ProQuest).

Els originals que s’envien per ser publicats, passen per un procés previ de “peer-review” dut a terme per dos experts aliens al Consell Editorial de la Revista. L’acceptació depèn de la seva valoració positiva.

Normes de publicació

Director honorífico: Gregorio del Olmo Lete (Universitat de Barcelona – IPOA)
Directora: Adelina Millet Albà (Universitat de Barcelona – IPOA)
Consell editorial: Ignasi-Xavier Adiego (Universitat de Barcelona), Francisco F. del Río (Universidad Complutense de Madrid), Manuel Molina (CSIC, Madrid), Juan C. Oliva (Universidad de Castilla-La Mancha), Joaquín Sanmartín (Universitat de Barcelona), Juan-Pablo Vita (CSIC, Madrid).
Consell assessor: Alberto Bernabé (Universidad Complutense de Madrid), Barbara Böck (CSIC, Madrid), Alberto Cantera (Freie Universität Berlín), Josep Cervelló (Universitat Autònoma de Barcelona), Dominique Charpin (Collège de France, París), Lluís Feliu Mateu (Universitat de Barcelona); Daniel Fleming (New York University), José M. Galán (CSIC, Madrid), Ignacio Márquez Rowe (CSIC, Madrid), Juan-Pedro Monferrer (Universidad de Córdoba), Josep Padró (Universitat de Barcelona), Éric Pirart (Université de Liège), A. Roccati (Università di Torino), Gonzalo Rubio (Pennsylvania State University), Josef Tropper (Humboldt Universität, Berlin), Pascal Vernus (EPHE, París). Assistència editorial (online): Susana Soler (Universitat de Barcelona).

Adreça postal:
per tot allò relacionat amb l’enviament d’originals, llibres per a recensió i intercanvis, us heu de dirigir a la Dra. Adelina Millet Albà, IPOA, Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona (Espanya), T. 93 403 5697; correu-e: amillet@ub.edu.

Adreça comercial:
per tot allò relacionat amb el tràmit de subscripcions i comandes, us heu de dirigir a IPOA, Universitat de Barcelona, (España), T. 0034 934035697 (www.ub.edu/ipoa/aula-orientalis/, ipoa@ub.edu).

Tarifes de la subscripció: 70 €; número independent: 40 €.