Recursos d’anglès general

 • A collection of English corpora

  Corpus textual que inclou el British national corpus, Reuters, British news, el corpus de la Universitat Brown (en anglès americà) i el del UK Web Archiving Consortim. És molt interessant l’eina per cercar col·locacions, que permet saber amb quins altres mots es combina freqüentment l’expressió cercada.

  Continua llegint

 • Acapela text to speech demo

  Permet escriure una frase o un text breu i escoltar-ne la pronúncia automatitzada. En comparació amb el traductor de Google, té l’inconvenient que només permet un màxim de dos-cents caràcters. En canvi, però, té alguns avantatges, com ara la qualitat de reproducció o la possibilitat de triar…

  Continua llegint

 • BBC learning English: pronunciation

  Per practicar. Consta de dos grups de vídeos: Tim’s Pronunciation Workshop i The Sounds of English. Es tracta de vídeos breus que mostren la pronúncia correcta en un anglès fluït i genuí. Conté exercicis de repetició. El portal BBC learning English conté altres recursos per aprofundir el…

  Continua llegint

 • Cambridge dictionaries online

  Portal de diccionaris de la Cambridge University Press, destinats especialment a l’aprenentatge de l’anglès. Cada entrada conté molta informació gramatical i de pronúncia (tant en anglès britànic com en anglès americà). Entre les obres que s’hi poden consultar, cal destacar el Cambridge advanced learner’s dictionary i el…

  Continua llegint

 • Collins English dictionary

  Obra de referència de la llengua anglesa actual, editada per l’editorial HarperCollins i accessible des del web Collins dictionaries. Els diccionaris Collins es caracteritzen per haver estat els primers a incorporar noves tècniques lexicogràfiques basades en dades extretes de corpus textuals. Per aquesta raó, ofereixen informació addicional…

  Continua llegint

 • Corpus of contemporary American English

  Corpus d’anglès americà. Una eina excel·lent i amb possibilitats enormes, però complexa quant a ús. Al YouTube hi ha tres vídeos de suport. Si sovint redacteu en anglès, val la pena aprendre a utilitzar-lo. També podeu trobar informació sobre aquest corpus en l’apunt «COCA. What…

  Continua llegint

 • Ejercicio de inglés

  Per practicar. Apartat d’exercicis del portal Ejercicio de inglés, de la professora de Filologia Anglesa de la Universitat Autònoma de Barcelona Alexandra Vraciu. Ofereix tres cursos d’anglès —nivells bàsic (A1 i A2), mitjà (B1) i avançat (B2)— molt centrats en la gramàtica. A més, hi ha…

  Continua llegint

 • English practice

  Blog dedicat a l’aprenentatge d’anglès, que conté informació dedicada als errors més freqüents.

  Continua llegint

 • Free English pronunciation lessons

  Per practicar. Col·lecció de vídeos que expliquen com cal pronunciar els mots en context. Conté exercicis orals i escrits. El portal Oxford Online English conté altres recursos per aprofundir el coneixement de l’anglès.

  Continua llegint

 • Grammar and words

  Recurs del British Council dedicat a la gramàtica. Inclou exercicis.

  Continua llegint

 • Guide to grammar and writing

  Recurs del Capital Community College, a Connecticut. Conté teoria i pràctica gramatical i consells per millorar la redacció.

  Continua llegint

 • Guide to punctuation

  Recurs de Larry Trask, de la Universitat de Sussex, que explica l’ús dels diversos signes de puntuació i algunes qüestions de tipografia (majúscules i minúscules, cursiva, cometes, etc.).

  Continua llegint

 • Hit parade of errors in grammar, punctuation and style

  Llista d’errors habituals detectats en la redacció de treballs acadèmics. Forma part del recurs Advice on academic writing, de la Universitat de Toronto.

  Continua llegint

 • Merriam-Webster online dictionary

  Diccionari principal de llengua anglesa als Estats Units. És especialment rellevant perquè, tot i ser un diccionari de llengua general, conté definits molts termes especialitzats. Merriam-Webster també edita el Webster’s third new international dictionary, unabridged, el més complet dels diccionaris de llengua anglesa editats als Estats Units,…

  Continua llegint

 • OneLook dictionaries search

  Multicercador de diccionaris en anglès. Conté més de mil obres indexades, entre les quals cal destacar el Merriam-Webster online dictionary, el Collins English dictionary, el Cambridge advanced learner’s dictionary i la Wikipedia. Presenta les obres classificades temàticament i té moltes possibilitats de cerca. Trobareu més informació sobre aquest…

  Continua llegint

 • Online English grammar resources

  Gramàtica de consulta molt pràctica, esquemàtica i clara. Inclou una guia de puntuació breu i alguns exercicis. Forma part de la informació del portal Edufind.com.

  Continua llegint

 • Oxford dictionary of English

  Diccionari de referència de la llengua anglesa moderna, editat per l’Oxford University Press i consultable des del web Oxford dictionaries online. Si seleccioneu l’opció «US English», també apareixen els resultats del New Oxford American dictionary, que és la versió en anglès americà del mateix diccionari.

  Continua llegint

 • Oxford reference

  Portal de l’Oxford University Press que permet fer cerques a un corpus d’obres lexicogràfiques de temàtica especialitzada. És d’accés restringit, però el personal de la Universitat de Barcelona hi pot accedir.

  Continua llegint

 • Practical guide to English usage. Comparing and contrasting English and Catalan

  Guia publicada pel Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya per oferir suport als membres de la comunitat universitària que han d’escriure en anglès (estudiants, docents, investigadors i personal d’administració). El document es basa en textos produïts en l’àmbit universitari. Es divideix en quatre grans seccions:…

  Continua llegint

 • Punctuation (UEfAP)

  Apartat del portal UEfAP (Using English for Academic Purposes) dedicat a la puntuació.

  Continua llegint

 • Rachel’s English

  Per practicar. Col·lecció de vídeos que permeten millorar la pronúncia de l’anglès. Es basa en l’anglès americà.

  Continua llegint

 • Traductor de Google

  Permet escriure o copiar un text de llargada indefinida i escoltar-ne la pronúncia automatitzada.

  Continua llegint