Els destacats

Actualment, tots els ensenyaments de la Universitat de Barcelona s’han adaptat al sistema europeu de crèdits, de manera que, en general, és innecessari referir-se als crèdits com a crèdits ECTS o crèdits europeus, de manera sistemàtica.

Aquesta indicació és, però, pertinent en contextos en què es fa referència a altres sistemes de crèdits, com ara textos adreçats a estudiants de fora de la Unió Europea.
«És el 3r alumne que s’ha matriculat avui» o «És el tercer alumne que s’ha matriculat avui»? «La sala té capacitat per a 154 persones» o «La sala té capacitat per a cent cinquanta-quatre persones»?

El criteris sobre l’escriptura dels numerals, a més d’aclarir i exemplificar en quins casos convé escriure xifres i en quins, lletres, recullen una sèrie de remarques i casos particulars interessants.

La consulta

 • (19/09/2023)

  Tal com recull el criteri «Place names» del Llibre d’estil de la UB, els noms propis d’accidents geogràfics que van precedits del nom descriptiu del tipus d’accident, com ara riu Sec, es tradueixen a l’anglès de manera total (Danube River) —si hi ha versió anglesa establerta per al nom propi—, o parcial (River Sec)— si no hi ha versió anglesa establerta per al nom propi. En tots dos casos el nom genèric s’escriu amb majúscula inicial (River).

  En coherència amb aquest criteri, cal fer el mateix per a noms de parcs naturals i coves. Per exemple:

  • cova Simanya > Simanya Cave
  • parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac > Natural Park of Sant Llorenç del Munt i l’Obac (o Sant Llorenç del Munt i l’Obac Natural Park)

Les guies ràpides

En la redacció d’un document, cal tenir en compte aspectes formals relacionats amb el disseny de la pàgina i, si és el cas, amb el format i numeració dels apartats, les enumeracions, les citacions textuals, les taules i il·lustracions, i les notes. Tots aquests aspectes formals tenen com a objectiu últim la llegibilitat i claredat del text.
Els nombres es poden escriure de dues maneres: amb lletres o amb xifres. En general, quan van davant d’un nom, s’escriuen amb lletres. En canvi, quan van darrere d’un nom, normalment s’escriuen amb xifres. Aquestes dues regles generals, però, s’han d’aplicar tenint en compte una sèrie de remarques i casos particulars.
Guia breu, elaborada conjuntament pels serveis lingüístics de diverses universitats a partir dels errors més habituals, per redactar continguts acadèmics d’acord amb els estàndards de qualitat interuniversitària adreçada, especialment, a les persones que redacten pàgines web institucionals.

Les piulades

L’apunt

 • (28/02/2024)
  Actualització de fórmules de Word
  Imagineu-vos que tenim una plantilla de Word amb una sèrie de fórmules definides o un document amb fórmules i xifres que hem modificat. Perquè els càlculs siguin correctes hem d’actualitzar els resultats de les fórmules. Com ho podem fer? Si volem actualitzar una fórmula concreta, situem el cursor sobre la fórmula i o bé premem F9 o bé hi fem clic amb el botó dret del ratolí i seleccionem l’opció Actualitza el camp. […]

Les recomanacions

Portal de consulta multilingüe dels termes usats en les diverses branques de coneixement que s’estudien a la Universitat de Barcelona
UBTERM
Portal de consulta multilingüe dels noms propis de la Universitat de Barcelona: centres docents, unitats orgàniques, categories de professorat, etc.
Omnia nomina
Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, específicament, en un registre acadèmic
Write & Present
Pujar al principi de la pàgina