Write & Present

Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, de manera més específica, en un registre acadèmic per a assignatures universitàries.

Write & Present

Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, de manera més específica, en un registre acadèmic per a assignatures universitàries.

Què vols fer?

Què vols fer?

Redactar un treball acadèmic

Per a tot tipus d’assignatures, TFG, TFM, tesis doctorals o articles, entre d’altres.

Preparar una presentació oral acadèmica

Per a qualsevol assignatura; per a les defenses de TFG, TFM o tesis doctorals, i per a ponències.

Millorar l’expressió escrita en general

Recursos i consells per aprendre a escriure millor en anglès.

Millorar l’expressió oral en general

Recursos i pautes per aprendre a comunicar-te millor oralment en anglès.

Inscriure’t a les nostres sessions

T’orientarem en l’ús dels recursos i et donarem pautes i consells d’autoaprenentatge.