català
símbol
ONO
símbol
WNW
desenvolupament
oest-nord-oest
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Nota
Les dues formes són correctes i la tria de l’una o l’altra depèn del grau d’especialització del text o de la projecció internacional que tingui. Si el text és més especialitzat o té una clara voluntat d’internacionalització, es fa servir W; si no és tan especialitzat o és d’àmbit local, s’opta per la forma O.


Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
ONO
símbolo
WNW
desarrollo
oesnoroeste
categoría
nombre
área temática
geografía
puntos cardinales
anglès
symbol
WNW
expansion
west-north-west
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions
Darrera actualització: 4-2-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina