Ajuda • Quins elements de navegació hi ha?

  El web presenta una sèrie d’elements de navegació fixos:

  Pàgina inicial del CUB


  1. La icona del CUB, al capdamunt de la pàgina, que permet tornar a la pàgina inicial.
  2. Una barra de navegació per accedir a la presentació, als criteris, a les abreviacions i a aquesta ajuda.
  3. Un accés directe al motor de cerca.
  4. Una part central on es visualitzen els continguts. En la pàgina inicial, aquest cos central conté una descripció breu del CUB i una sèrie d’informacions destacades, a tall de recomanació, que s’actualitzen periòdicament.
  5. Un peu de pàgina on hi ha informacions de tipus corporatiu, sobre drets d’autor, subscripció RSS, etc. • Com es fa servir l’índex de navegació de l’esquerra?

  Un cop a dins els criteris o les abreviacions —en la barra de navegació superior queda destacada la secció que s’està visualitzant—, en el cos central hi ha un índex lateral a l’esquerra, sempre visible, per facilitar la navegació i situar el lector.

  Exemple de criteri


  A mesura que l’usuari navega per l’índex (1), aquest es desplega o es plega. A més, l’ítem clicat queda destacat en negreta i es mostra a la part central de la pantalla (2). En el cas concret dels criteris, per facilitar la navegació, hi ha, a més, un caminet (3) que mostra els clics que va fent l’usuari. D’altra banda, el caminet permet retrocedir en la navegació.


 • Com és que hi ha criteris amb exemples de colors i símbols diferents?

  En les fitxes de criteris, destaca principalment la iconografia dels exemples.

  Un criteri amb exemples diversos


  Cada exemple s’acompanya de la icona corresponent segons si es tracta d’un exemple correcte, inadequat (per registre o dialecte, per exemple) o incorrecte. A més, la part concreta que il·lustra el criteri apareix destacada en negreta i amb el color que correspongui segons el tipus d’exemple —verd, groc o vermell.

  Iconografia dels exemples


 • Com es representen els enllaços?

  Les paraules enllaçades es representen de color blau. Aquests enllaços, que s’obren sempre en la mateixa finestra, s’acompanyen d’una icona per identificar si són de tipus nota (1), i serveixen per aportar més informació o definir conceptes especialitzats, o si són externs (2), i porten cap a recursos diferents del CUB que amplien informació o aporten contingut nou.

  Enllaç de tipus nota i extern


  D’altra banda, els enllaços interns del CUB, és a dir, els que porten cap a una pàgina diferent dins el mateix CUB, només apareixen destacats en blau.

  Enllaç intern
 • Quines obres s’enllacen com a més informació?

  En les referències bibliogràfiques s’enllacen, sempre que és possible, les informacions següents:

  • El títol de l’obra amb el registre corresponent del catàleg de la UB.

  • L’adreça web de les obres en línia. • Quines informacions hi ha al peu dels criteris?

  Al peu de cada criteri, s’hi ha incorporat la data d’actualització, a fi que els usuaris estiguin al cas de les actualitzacions, i els botons d’impressió.

  Informacions al peu dels criteris
 • Com s’imprimeixen els criteris?

  Al peu del criteri, sempre hi ha la possibilitat d’imprimir-se el criteri concret (Impressió de la pàgina) en un format d’impressió ajustat a la visualització en paper. Quan hi ha diversos criteris relacionats, que formen part d’un mateix capítol, els usuaris tenen l’opció d’imprimir-se tot el bloc de criteris junts (Impressió del capítol).


 • Com s’estructura la informació de les abreviacions?

  Quan s’accedeix a les abreviacions, la taula mostra, en primer pla, una llista d’abreviació, desenvolupament i observacions. Si s’accedeix a la fitxa de l’abreviació, en segon pla, es mostren a més la categoria gramatical, l’àrea temàtica i el tipus d’abreviació.


 • Per a què serveixen les taules temàtiques de les abreviacions?

  Les taules temàtiques són llistes d’abreviacions referents a un tema determinat i tenen l’objectiu de facilitar la cerca temàtica. No cal dir que totes les abreviacions de les taules temàtiques es poden trobar a la llista completa d’abreviacions.


 • Com funciona el cercador?

  El cercador del CUB permet fer cerques als criteris, a les abreviacions o als criteris i a les abreviacions simultàniament. A més, és possible acotar la cerca segons el capítol dels criteris o la taula de les abreviacions.

  El cercador


  Com a resultat, el sistema indica la cerca que s’ha fet i el nombre de resultats obtinguts. A continuació, en el cas que els resultats siguin criteris, mostra el títol del criteri enllaçat i el caminet, cosa que permet destriar i seleccionar els resultats pertinents. En el cas que els resultats siguin abreviacions, es mostren enllaçats l’abreujament i el desenvolupament corresponents.

  Resultats de la cerca


  Per afinar encara més la cerca, s’ha introduït la possibilitat de fer una cerca avançada per mitjà dels operadors de Google. Aquesta tecnologia permet fer servir les cometes (per fer cerques exactes), els asteriscos (per marcar buits en una cadena de cerca), el signe menys (per forçar que una paraula no aparegui en els resultats de la cerca), etc. També permet seleccionar si els resultats han de ser als criteris, a les abreviacions o a les dues bandes a la vegada.

  Cerca avançada del Google


  D’altra banda, es poden fer cerques directament des de l’interior del CUB sense haver d’entrar a la pàgina del cercador. S’ha integrat un quadre de cerca en la barra de navegació, a la part superior de la pàgina, de manera que és possible fer una cerca directament des dels criteris o des de les abreviacions, als criteris o a les abreviacions, segons on s’estigui.

  Quadre de cerca integrat a la barra de navegacióUniversitat de Barcelona

CREATIVE COMMONSACCESSIBILITATRSSTwitterFacebook