Eines per a l’accessibilitat

L’objectiu de les eines d’accessibilitat és que tothom pugui accedir a la informació en igualtat de condicions. Així, per exemple, faciliten que les persones amb diversitat funcional, que solen tenir més problemes a l’hora d’utilitzar l’ordinador, també puguin accedir-hi. El Windows ja ve equipat amb algunes eines d’accessibilitat bàsiques, que s’activen des del menú Inici > Configuració > Facilitat d'accés. […]

Unitat de Docència
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona

Ortotipografia en línia: ‘The Chicago Manual of Style’

El Chicago Manual of Style és una referència indispensable per a redactors, revisors, editors i dissenyadors. Inclou consells i recomanacions sobre ortografia, gramàtica i tipografia, entre d’altres. Tot i que planteja solucions per a la llengua anglesa, en general moltes són aplicables a altres llengües i, per tant, és una obra de consulta bàsica. […]

Dicciomed, un diccionari mèdic amb molta història

La llarga tradició de la medicina occidental s’ha escrit en llengües clàssiques. Encara que en els darrers segles el llatí hagi perdut el pes que anteriorment havia tingut com a llengua vehicular de la cultura i la ciència, el vocabulari mèdic ha mantingut vives les llengües clàssiques, grec i llatí, en els formants cultes dels seus termes. […]

Molts canvis de format, un clic

Suposeu que heu redactat un document llarg, amb una estructura complexa de títols, subtítols, apartats, subapartats, epígrafs, subepígrafs… en fi, amb moltes seccions diferents. Per marcar bé l’estructura heu anat assignant colors diferents als diversos apartats, segons els nivells: vermell, verd, lila, taronja, etc. Un cop teniu el document pràcticament enllestit, us el mireu i us sembla grotesc. […]

El verificador ortogràfic de l’Edge

El navegador Edge de Microsoft té un verificador ortogràfic que ens permet revisar el text que escrivim en quadres de text editable. Per activar-lo o configurar-ne les opcions, aneu als tres punts de la part superior dreta de la finestra i cliqueu a Configuració. Després, trieu l’opció Idiomes de la llista de l’esquerra de la pestanya que s’obre. […]
ones de so

Captura ràpida de l’àudio d’un vídeo

Si alguna vegada necessiteu capturar l’àudio d’un vídeo, no cal que instal·leu cap programa específic si feu servir Windows 10. Primer, heu d’obrir la configuració de l’ordinador. Podeu trobar la configuració al menú d’inici, amb el símbol de la roda dentada, o bé escrivint configuració al quadre de cerca. A Sistema > So > Entrada cliqueu a Administra dispositius de so i habiliteu l’opció Stereo Mix. […]
iate

IATE, la base de dades terminològica dels traductors de la Unió Europea

La IATE (Interactive Terminology for Europe) és una base de dades terminològica de la Unió Europea alimentada, principalment, pels traductors i terminòlegs de les institucions europees. Està pensada per recollir tota la terminologia dels textos oficials en les diferents llengües en què es treballa, amb l’objectiu de facilitar les tasques de traducció. […]

Colors i intensitats diferents per marcar els PDF

De vegades destaquem amb colors diferents qüestions de mena diversa que volem treballar o comentar. D’alguna manera, els colors ens serveixen per agrupar exemples que responen a temes diferents. Amb els processadors de textos ho tenim molt fàcil per treballar amb documents editables, però com ho fem si partim d’un PDF? […]