Més informació
Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/sl/glossari-academic-docent>. [Consulta: 28 octubre 2016].

Lèxic institucional de la UB. Traduccions preferents a l’anglès [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/sl/lexic-ub>. [Consulta: 28 octubre 2016].
Darrera actualització: 23-5-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Nomenclatura universitària» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1624> [consulta: 23 març 2023].