Adreces electròniques

Les adreces electròniques sempre van associades a una descripció del remitent, que ha de correspondre a la denominació oficial, ha de ser transparent i lingüísticament correcta, i ha de seguir els principis bàsics establerts.

Exemple adequatvr.projeccio@ub.edu
Vicerectorat de Projecció i Internacionalització

Exemple adequatdp.genetica@ub.edu
Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística


En aplicació de l’eix 1 de promoció de la igualtat i la diversitat del III Pla d’igualtat, que estableix que «les aplicacions informàtiques de la Universitat de Barcelona facin servir estratègies tant tecnològiques com lingüístiques per afavorir un llenguatge no sexista», es preveu que la descripció que acompanya les adreces de càrrec s’adapti al gènere gramatical que correspongui.

Exemple adequatDelegada del rector per a la divulgació científica
dl.divulgacio@ub.edu

Exemple adequatDegana de la Facultat de Biologia
dg.biologia@ub.edu


AutorAquests criteris parteixen de la Instrucció 1/2016, de 7 de juliol, de la Secretaria General, en relació amb l’aprovació de les actuacions per garantir l’homogeneïtat i claredat de les adreces electròniques corporatives, i s’han elaborat en coordinació amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Més informació
Universitat de Barcelona. Instrucció 1/2016, de 7 de juliol, de la Secretaria General, en relació amb l’aprovació de les actuacions per garantir l’homogeneïtat i claredat de les adreces electròniques corporatives (Seu electrònica, 7-7-2016). <https://seu.ub.edu/normativaMilloradaAnunciPublic/showPublicacion/378141> [consulta: 8 novembre 2023].

Universitat de Barcelona. Pla d’igualtat (Seu electrònica, 7-10-2020). <https://seu.ub.edu/normativaMilloradaAnunciPublic/showPublicacion/338347> [consulta: 8 novembre 2023].
Darrera actualització: 8-11-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Adreces electròniques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2851> [consulta: 6 desembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina