Noms i adjectius

Plural de mots acabats en -ig

 • La forma preferent del plural de les paraules agudes masculines acabades en -ig és -os.

  Exemple adequatsondeig, sondejos


 • En alguns casos marcadament especialitzats, però, es recomana la forma de plural en -s.

  Exemple adequatraig X, raigs X


Plural de mots acabats en -sc, -st, -xt i -sp

 • La forma preferent del plural de noms i adjectius masculins acabats en -sc, -st i -xt és -os.

  Exemple adequatbasc, bascos

  Exemple adequatcompost, compostos

  Exemple adequatpretext, pretextos

  Exemple adequatcresp, crespos


 • En alguns casos marcadament especialitzats, però, es recomana la forma de plural en -s.

  Exemple adequatmol·lusc bivalve, mol·luscs bivalves
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 § 16.4.1.

Institut d’Estudis Catalans. «Instruccions per al maneig del diccionari». A: Diccionari de la llengua catalana. Barcelona; Palma; València: Enciclopèdia Catalana; Edicions 62; Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Editorial Moll; Edicions 3 i 4, 1995, pàg. lii.
Darrera actualització: 16-6-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Noms i adjectius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=327> [consulta: 25 juliol 2024].
Pujar al principi de la pàgina