Unitats de mesura

En general, els símbols de les unitats de mesura s’escriuen amb minúscules i rodona.

Exemple adequat350 km [quilòmetres]
Exemple no admissible350 Km

Exemple adequat24 h [hores]
Exemple no admissible24 H

             
Entre les excepcions, hi ha el cas del símbol del litre, que es pot escriure amb lletra majúscula per no confondre’l amb el número 1. Com que les dues opcions són possibles (l o L), en un mateix document, s’ha de ser coherent i fer servir sempre la mateixa forma.

Exemple adequat2 l [litres]
2 L


També per evitar confusions, byte se sol abreujar internacionalment amb majúscula (B), atès que bit s’abreuja amb minúscula (b).

Exemple adequat1 B = 8 b
Té una capacitat de memòria de 16 GB.


S’escriuen amb majúscula inicial els símbols d’unitats de mesura que provenen d’un nom propi (encara que el terme desenvolupat s’escrigui amb minúscula).
               
Exemple adequatJ [joule]
W [watt]

Exemple adequatHz [hertz]
Pa [pascal]

Exemple adequatdB [decibel, de deci- i bel]
°C [grau Celsius]


Els símbols dels múltiples més grans, que s’indiquen per mitjà de prefixos internacionals, també es consignen en majúscules.
                       
Exemple adequatY [yotta]
M [mega]
Més informació
Taylor, Barry N. Guide for the Use of the International System of Units (SI) [en línia]. Washington: National Institute of Standards and Technology (NIST), 1995. <http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf> [Consulta: 23 gener 2004].

Le Système international d’unités (SI) [en línia]. 7a ed. Bureau International des Poids et Mesures, 1998. <http://www1.bipm.org/utils/fr/pdf/brochure-si.pdf> [Consulta: 6 abril 2004].

Le Système international d’unités (SI). Suplement 2000. Addittions et corrections à la 7e édition (1998) [en línia]. Bureau International des Poids et Mesures, 2000. <http://www1.bipm.org/utils/en/pdf/si-supplement2000.pdf> [Consulta: 6 abril 2004].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 19-1-2022
Citació recomanada:
«Unitats de mesura» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1250> [consulta: 4 març 2024].