Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 21-1-2022
Citació recomanada:
«Llengua» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1264> [consulta: 24 febrer 2024].