Col·lecció

 • El nom de la col·lecció d’un llibre o d’una monografia s’indica entre parèntesis, sense cometes, al final de la referència bibliogràfica abans del número normalitzat i seguida de punt. Entre el títol de la col·lecció i el número cal posar-hi un punt i coma.

  Exemple adequatBrunat, Josep M.; Ventura, Enric. Informació i codis. Barcelona: Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 2001. (Politext; 114).


 • S’escriuen amb majúscula inicial tots els elements que componen el nom de la col·lecció, llevat dels articles interiors i de les preposicions. I els mots col·lecció i sèrie, si no formen part del nom, se solen suprimir.

  Exemple adequatCabré, M. Teresa; Payrató, Lluís (ed.). Documents de planificació lingüística: memòria dels programes de postgrau de planificació lingüística impartits a la Universitat de Barcelona durant el període 1987-1993. Barcelona: PPU; Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana. Secció Lingüística Catalana, 2000. (Lingüística Catalana; 4).


 • Quan una monografia forma part d’una subcol·lecció, s’indica la col·lecció, seguida de punt i la subcol·lecció amb la numeració corresponent.

  Exemple adequatApel, Karl-Otto. Filosofia primera, avui i ètica del discurs. Traducció de Joan Vergés. Vic; Girona: Eumo; Universitat de Girona, 2001. (Biblioteca Universitària. Pensament Contemporani; 7).


 • En el cas d’un volum amb títol propi d’una monografia publicada en diversos volums, es pot referenciar directament el volum citat i donar el títol de l’obra sencera com a col·lecció.

  Exemple adequatPraderies i taigà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. (Biosfera; 8).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 2-6-2021
Citació recomanada:
«Col·lecció» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=380> [consulta: 5 desembre 2023].