Número normalitzat

ISBN

El número internacional normalitzat assignat a les monografies va precedit de la sigla ISBN, dos punts, un espai i el bloc de dígits separats per guionets segons la forma normalitzada.

Exemple adequatMartí, M. Antònia (coord.). Les tecnologies del llenguatge. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, 2001. (Manuals; 53). ISBN: 84-8429-266-5.

Grin, François; Vaillancourt, François. The cost-effectiveness evaluation of minority language policies: case studies on Wales, Ireland and the Basque Country. Flensburg: European Centre for Minority Issues [ECMI], 1999. (ECMI Monograph; 2). ISBN: 3-932635-12-4.

Quan una referència bibliogràfica té més d’un ISBN, no cal indicar-los tots; n’hi ha prou de posar-ne un. Tot i així, si se’n vol fer constar més d’un, se separen entre si amb punt i coma.

Exemple adequatMallart, Joan. Didàctica de la llengua. Barcelona; Vic: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana; Edicions de la Universitat de Barcelona; Eumo, 2001. (Diccionaris d’especialitat; 3). ISBN: 84-931001-7-X; 84-8338-281-4.


ISSN

El número internacional normalitzat assignat a les publicacions periòdiques va precedit de la sigla ISSN, dos punts, un espai i dos blocs de dígits separats per guionets segons la forma normalitzada.

Exemple adequatRevista de física. Societat Catalana de Física. Barcelona, 1991-. ISSN: 1131-5326.

Revista de llengua i dret. Generalitat de Catalunya. Escola d’Administració Pública de Catalunya. Barcelona, 1983-. ISSN: 0212-5056.


DOI

El DOI és un sistema d’identificació d’objectes digitals que es fa servir per a l’intercanvi de productes digitals, entre d’altres finalitats.

La Universitat de Barcelona ofereix informació sobre els orígens, l’ús i les aplicacions d’aquest sistema, i com sol·licitar un DOI a la UB.

En les referències bibliogràfiques, si es vol indicar aquest número (tot i que no és habitual de fer-lo constar), va precedit de la sigla DOI, dos punts, un espai i la identificació corresponent (formada per un prefix i un sufix separats per una barra inclinada).

Exemple adequatVerdaguer, F. Xavier. Introducció als mecanismes de reacció en química orgànica. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Química Orgànica. DOI: 10.1344/303.000000151.
Darrera actualització: 20-1-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Número normalitzat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=381> [consulta: 3 octubre 2023].
Pujar al principi de la pàgina