Referències bibliogràfiques genèriques

Aquests criteris tenen com a objectiu principal oferir a la comunitat universitària unes normes i pautes homogènies i coherents per a les referències bibliogràfiques que es troben en els textos de llengua general i en aquells àmbits que no disposin d’una normativa específica.

Per assolir aquest objectiu cal tenir en compte d’entrada dos aspectes molt importants que condicionen els criteris establerts. En primer lloc, la bibliografia forma part d’un text més ampli, no és un document aïllat. En segon lloc, la llengua d’alguns dels elements de les referències bibliogràfiques ha de ser la mateixa que la del text.

La disposició dels elements d’una referència bibliogràfica és diferent segons el document que es referenciï.

Document
Esquema
Exemple
Cognoms, Nom. Títol de la publicació. Responsabilitat secundària. Núm. d’edició. Lloc de publicació: editorial, data de publicació, paginació. (Col·lecció; núm.). [Notes]. ISBN.
Cabré, M. Teresa et al. Lèxic i neologia. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Observatori de Neologia, 2002, 301 p. (Sèrie Monografies; 5). ISBN: 84-477-0821-7.
Títol de la publicació. Responsabilitat principal. Lloc de publicació, any-. [Notes]. ISSN.
Llengua i ús: revista tècnica de normalització lingüística. Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística. Barcelona, 1994-. ISSN: 1134-7724.
Cognoms, Nom. «Títol de la publicació». A: Cognoms, Nom. Títol de la publicació. Responsabilitat secundària. Núm. d’edició. Lloc de publicació: editorial, data de publicació, paginació. (Col·lecció; núm). [Notes]. ISBN.
Vernet, Jaume (coord.). «Els diferents models juridicolingüístics a Europa». A: Dret lingüístic. Valls: Universitat Rovira i Virgili. Servei Lingüístic; Cossetània Edicions, 2003, p. 45-62. (Eina; 23). ISBN: 84-96035-41-7.
Cognom, Nom. «Títol de l’article». Títol de la publicació, data, volum, núm., p. [Notes].
Brun, Caroline; Segond, Frédérique. «Semantic Encoding of Electronic Documents». International Journal of Corpus Linguistics, 2001, vol. 6, núm. 1, p. 79-96.
Cognoms, Nom. Títol [tipus de suport]. Responsabilitat secundària. Edició o versió. Lloc de publicació: editorial, data de publicació, data d’actualització/revisió. Descripció física. (Col·lecció; núm). [Notes]. <Disponibilitat i accés> [Data de consulta]. Número normalitzat.
Parcerisa Ara, Artur. Pla docent: planificar les assignatures en el marc de l’espai europeu d’educació superior [en línia]. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream
/2445/1043/1/137.pdf
> [Consulta: 3 maig 2005].
Darrera actualització: 4-3-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Referències bibliogràfiques genèriques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=356> [consulta: 3 octubre 2023].
Pujar al principi de la pàgina