Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.
Access to Llull DB is restricted to registered users, except for the bibliography section.
Sorry for the inconvenience.

Crèdits

Credits

La Llull DB és consultable en xarxa des de gener de 2002.
Director: Anthony Bonner
Coordinadors: Lola Badia i Albert Soler (UB)
Programador informàtic: Miquel Hernández (UB)
Assessorament:
 • Gabriella Pomaro (SISMEL-Florència)
 • Michela Pereira (Università degli Styudi di Siena)
 • Elena Pistolesi (Università per Stranieri di Perugia)
Col·laboradors en actiu:
 • Anna Fernández Clot (UB)
 • Eugènia Gisbert (UB)
 • Maria Isabel Ripoll (UIB)
 • Joan Santanach (UB)
 • Simone Sari (UB)
 • Viola Tenge-Wolf (Raimundus-Lullus-Institut, Freiburg)
 • Maria Toldrà (UB)
 • Francesc Tous (UB)
 • Arnau Vives (UB)
Han estat col·laboradors de la Llull DB: Cristina Albareda, Joana Álvarez, Paola Bernardini, Xavier Bonillo, Antoni Bordoy, Antònia Calafat, Maite Guisado, Dolors Lamarca, Gemma Navarro, Lluïsa Núñez, Nin Sauleda, Jordi Torra, Olga Turroja.

Institucions col·laboradores:
 • Càtedra Ramon Llull - Universitat de les Illes Balears
 • Raimundus-Lullus-Institut - Albert Ludwigs Universität (Freiburg i. B.)
 • Università degli Studi di Siena
 • Programa Blaquerna d’Estudis Lul·lians de la UB-UIB
 • Patronat Ramon Llull - Generalitat de Catalunya - Govern Balear - Generalitat Valenciana
 • Ministerio de Educación y Cultura: DGICYT PB 94-0894 (1995-1998), DGES PB 97-0653 (1998-2001), BFF2001-1200 (2001-2004), CODITECAM: Llull, Hum2005-07480-C03-01 (2006-2008), Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales y Renacentistas FFI 2014-53050- C5-1-P, PGC 2018-095417-B-C61 (2019-2021) Narpan II. Ramon Llulls Editions, Annotations and IT Resources (Llull DB, DTCA, Manicula).
 • Generalitat de Catalunya, DURSI/AGAUR: Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana SGR 1997-00239 (1998-1999), SGR 1999-00158 (2000-2001), SGR 2001-00286 (2002-2004), SGR 2005-00346 (2005-2008), SGR 2008-1261 (2009-2013), SGR 2014-119 (2014-2016/2017), SGR 2017-00142 (2018-2019/2021).


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
The Llull DB has been available online since January 2002.
Director: Anthony Bonner
Coordinators: Lola Badia and Albert Soler (UB)
Programmer: Miquel Hernández (UB)
Consultants:
 • Gabriella Pomaro (SISMEL-Florence)
 • Michela Pereira (Università degli Studi di Siena)
 • Elena Pistolesi (Università per Stranieri di Perugia)
Active contributors:
 • Anna Fernández Clot (UB)
 • Eugènia Gisbert (UB)
 • Maria Isabel Ripoll (UIB)
 • Joan Santanach (UB)
 • Simone Sari (UB)
 • Viola Tenge-Wolf (Raimundus-Lullus-Institut, Freiburg)
 • Maria Toldrà (UB)
 • Francesc Tous (UB)
 • Arnau Vives (UB)
The following have also contributed to the Llull DB: Cristina Albareda, Joana Álvarez, Paola Bernardini, Xavier Bonillo, Antoni Bordoy, Antònia Calafat, Maite Guisado, Dolors Lamarca, Gemma Navarro, Lluïsa Núñez, Nin Sauleda, Jordi Torra, Olga Turroja.
Participating institutions:
 • Càtedra Ramon Llull - Universitat de les Illes Balears
 • Raimundus-Lullus-Institut - Albert Ludwigs Universität (Freiburg i. B.)
 • Università degli Studi di Siena
 • Programa Blaquerna d’Estudis Lul·lians de la UB-UIB
 • Patronat Ramon Llull - Generalitat de Catalunya - Govern Balear - Generalitat Valenciana
 • Ministerio de Educación y Cultura: DGICYT PB 94-0894 (1995-1998), DGES PB 97-0653 (1998-2001), BFF2001-1200 (2001-2004), CODITECAM: Llull, Hum2005-07480-C03-01 (2006-2008), Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales y Renacentistas FFI 2014-53050- C5-1-P, PGC 2018-095417-B-C61 (2019-2021) Narpan II. Ramon Llulls Editions, Annotations and IT Resources (Llull DB, DTCA, Manicula).
 • Generalitat de Catalunya, DURSI/AGAUR: Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana SGR 1997-00239 (1998-1999), SGR 1999-00158 (2000-2001), SGR 2001-00286 (2002-2004), SGR 2005-00346 (2005-2008), SGR 2008-1261 (2009-2013), SGR 2014-119 (2014-2016/2017), SGR 2017-00142 (2018-2019/2021).


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. asdf