10. destil·laciÓ > 10.4 utillatge i material
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d'assaig
3.8 Mesura de volums
tancar
10.1 Fonament de la tècnica
10.2 Tipus de destil·lació
10.3 Aplicació
10.4 Utillatge / Material
10.5 Procediment experimental
10.6 Riscos i normes de seguretat
tancar


10.4.1 Destil·lació simple 1. Font de calor


 2. Matràs esmerilat


 3. Barra magnètica


 4. Cap de destil·lació


 5. Adaptador de termòmetre o un tap


 6. Termòmetre


 7. Refrigerant


 8. Adaptador


 9. Matràs col·lector


 10. Suport metàl·lic i pinces


Esquema destil·lació simple +

Destil·lació simple a pressió atmosfèrica +

Destil·lació simple a pressió reduïda + +10.4.2 Destil·lació fraccionada + + +


 1. Font de calor


 2. Matràs esmerilat


 3. Barra magnètica


 4. Columna de fraccionament


 5. Adaptador de termòmetre o un tap


 6. Termòmetre


 7. Refrigerant


 8. Adaptador


 9. Matràs col·lector


 10. Suport metàl·lic i pinces


10.4.3 Destil·lació per arrossegament de vapor + 1. Matràs generador de vapor: conté l’aigua necessària per a la destil·lació. Aquesta aigua passa en forma de vapor al matràs de destil·lació a través d’un tub lateral del cap generador.


 2. Cap generador: porta una vareta de seguretat que cal introduir a l’aigua, de manera que en cas de produir-se sobrepressió l’aigua pugi per la vareta i eviti que l’equip esclati.


El cap i el matràs generador poden substituir-se per un sistema centralitzat de vapor d’aigua connectat directament al cap d’arrossegament.

 1. Cap d’arrossegament: connecta el matràs de destil·lació amb el cap generador i amb el refrigerant. Condueix l’entrada de vapor d’aigua cap a la barreja que volem destil·lar.
 2. La resta del muntatge és l’equivalent al d’una destil·lació simple.


Muntatge simplificat: es pot dur a terme una simplificació de la destil·lació per corrent de vapor, fent el mateix muntatge que per a una destil·lació simple i generant el vapor in situ, en el mateix matràs de destil·lació. + +10.4.4. Destil·lació en forn de boles + +Consisteix en un destil·lador de buit sense volums morts que s’utilitza per a la separació entre líquids o sòlids de baix punt de fusió de substàncies polimèriques o olis d’elevat punt d’ebullició.

Segons la grandària de les boles escollides es pot destil·lar des de quantitats petites de producte (50-100mg) fins a quantitats grans (10-15g). 1. Forn: és la font de calefacció on s’introdueix el matràs de destil·lació. Es tanca amb un diafragma que permet aïllar-lo de l’exterior sense impedir la rotació.


 2. Matràs de destil·lació: matràs esfèric de boca esmerilada en el qual s’introdueix el líquid que volem destil·lar. s’uneix a la primera de les boles que queda dins del forn.


 3. Boles de destil·lació: matrassos esfèrics de dos boques esmerilades oposades. Algunes d’aquestes boles de destil·lació queden dins del forn i d’altres fora. Els vapors del destil·lat passen des d’el matràs de destil·lació fins a la bola següent i així successivament. El procés de destil·lació finalitza quan es produeix la condensació a les boles que queden fora del forn i que es refreden exteriorment.


 4. Vareta: peça de vidre que connecta les boles amb el motor que provoca la rotació.


 5. Motor de gir: provoca el gir necessari per agilitzar la destil·lació i evitar la projecció del líquid.


 6. Clau de buit: permet connectar el sistema a una línia de buit.


 

A A A
<< Anterior   ||