10. destil·laciÓ > 10.2 tipus de destil·laciÓ
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d'assaig
3.8 Mesura de volums
tancar
10.1 Fonament de la tècnica
10.2 Tipus de destil·lació
10.3 Aplicació
10.4 Utillatge / Material
10.5 Procediment experimental
10.6 Riscos i normes de seguretat
tancar

10.2.1 Destil·lació simple

10.2.2 Destil·lació fraccionada

10.2.3 Destil·lació per arrossegament amb corrent de vapor10.2.4 Destil·lació en forn de boles

10.2.1 Destil·lació simple

La destil·lació simple s’utilitza quan la mescla de productes líquids de la qual es vol fer una destil·lació només conté una substància volàtil o quan conté més d’una substància volàtil, però el punt d’ebullició del líquid més volàtil difereix del punt d’ebullició dels altres en al menys 80 ºC.

El resultat final és la destil·lació d’un sol producte:

  • La destil·lació a pressió atmosfèrica és la que es fa a pressió ambiental.


  • S’utilitza fonamentalment quan la temperatura del punt d’ebullició es troba per sota de la temperatura de descomposició química del producte.


10.2.1.2 Destil·lació simple a pressió reduïda

  • La destil·lació a pressió reduïda o al buit consisteix a fer disminuir la pressió en el muntatge de destil·lació per tal de disminuir el punt d’ebullició de la barreja que es vol destil·lar.


  • S’utilitza fonamentalment quan el punt d’ebullició del component que interessa es troba per sobre de la temperatura de descomposició química del producte.

Per dur a terme aquest tipus de destil·lació cal un sistema de buit i un adaptador de buit.

10.2.2 Destil·lació fraccionada

La destil·lació fraccionada s’utilitza quan la mescla de productes líquids de la qual es vol fer una destil·lació conté diferents substàncies volàtils de punts d’ebullició amb una diferència menor a 80 ºC.

Quan s’escalfa una barreja de líquids que tenen pressions de vapor diferents, el vapor s’enriqueix en el component més volàtil i aquesta propietat s’aprofita per separar els diferents compostos líquids mitjançant aquest tipus de destil·lació.

El tret més característic d’aquest tipus de destil·lació és que necessita una columna de fraccionament.

La destil·lació fraccionada es desenvolupa a pressió atmosfèrica o a pressió reduïda, segons les indicacions esmentades per a la destil·lació simple de l’apartat anterior.

10.2.3 Destil·lació per arrossegament amb corrent de vapor

L’arrossegament amb corrent de vapor fa possible la purificació o l’aïllament de compostos de punt d’ebullició elevat mitjançant una destil·lació a baixa temperatura (sempre inferior a 100 ºC) i és una tècnica de  destil·lació molt útil per a substàncies de punt d’ebullició molt superior a 100 ºC i que es descomponen abans o en arribar al seu punt d’ebullició.

La destil·lació per arrossegament amb corrent de vapor és una tècnica de destil·lació que permet la separació de substàncies insolubles en H2O i lleugerament volàtils d’altres productes no volàtils. S’addiciona un excés d’aigua a la barreja que conté el producte que cal separar, i el conjunt se sotmet a destil·lació. En el matràs de destil·lació es recuperen els compostos no volàtils i/o solubles en aigua calenta, i en el matràs col·lector s’obtenen els compostos volàtils i insolubles en aigua. Finalment, l’aïllament dels compostos orgànics recollits al matràs col·lector es du a terme mitjançant una extracció.Fonament teòric de la destil·lació per arrossegament amb corrent de vapor:

En una barreja formada per dos líquids immiscibles, A i B, la pressió de vapor total a una temperatura determinada és igual a la suma de les pressions de vapor que tindrien, a aquesta temperatura, ambdós components sense mesclar-se, és a dir, que cada component exerceix la seva pròpia pressió de vapor independent de l’altre (PT= PA + PB).

La mescla bullirà a aquella temperatura en què la pressió de vapor total sigui igual a la pressió externa. A més aquesta temperatura es manté constant durant tota la destil·lació i és inferior a la de A i B.

 

 

 

A A A
<< Anterior   ||