10. destil·laciÓ >10.6 riscos i normes de seguretat
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d'assaig
3.8 Mesura de volums
tancar
10.1 Fonament de la tècnica
10.2 Tipus de destil·lació
10.3 Aplicació
10.4 Utillatge / Material
10.5 Procediment experimental
10.6 Riscos i normes de seguretat
tancar

S’ha de mantenir la calefacció fins que la major part del líquid hagi destil·lat, sense deixar mai que s’assequi totalment el contingut del matràs que s’està escalfant, perquè això podria ser potencialment molt perillós, ja que implicaria un escalfament molt intens del material que queda al matràs. Podria donar-se el cas en que les impureses que pugues contenir la mostra fossin inflamables o explosives.A A A
<< Anterior   ||