ID Cat

Eina per a consultar les llistes d’accés a recursos per a gent gran

Treball, Afers Socials i Famílies

Mitjançant el web del Departament, les persones amb dependència o els familiars que les representin podran saber quin lloc ocupen en la llista d’accés als centres on han sol·licitat plaça.