Conclusions del II Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero

Més de 200 persones de municipis, empreses, universitats, entitats i institucions es van reunir el 4 de maig de 2012 a la Casa del Mar de Barcelona dins del marc del II Fòrum de l’Estratègia Catalana Residu Zero,  amb la voluntat de desenvolupar processos de canvi de model de producció i de gestió de residus cap a un nou paradigma sobre noves bases ambientals, més generadores de treball, més estalviadores de materials i energia i que evitin la contaminació i les agressions al territori.

Al matí es van celebrar les tres jornades simultànies de debats sectorials, organitzades per les quatre Xarxes i grups de treball Residu Zero (de municipis, universitats, entitats socials i empreses) on es van definir i traçar els objectius i full de ruta fins al proper Fòrum a l’any 2013.

La UB, que forma part de la comissió promotora de l’Estratègia Catalana Residu Zero, va participar com a coordinadora de la jornada sectorial d’universitats, on es van celebrar una taula rodona per analitzar el compromís de les universitats amb l’ECRZ i l’economia verda, i un taller d’estímul als projectes de màster en el context Residu Zero per posar en contacte les demandes de recerca d’entitats socials, empreses, universitats i municipis, i l’oferta de recerca que es du a terme als treballs acadèmics especialitzats de màster.

La jornada sectorial d’universitats del II Fòrum de l’ECRZ va finalitzar amb les següents conclusions i full de ruta per al proper any

 1. Valorar molt positivament el reconeixement explícit dels representants institucionals de les mateixes universitats i de l’administració pública (Generalitat de Catalunya) respecte del paper clau de les universitats en el desenvolupament de l’ECRZ i de la feina feta per la Xarxa d’Universitats, així com la bona acollida dels estudiants de les propostes i la iniciativa presentada per posar en comú les demandes de recerca en RZ i les capacitats de les universitats.
 2. Consolidar la Xarxa d’Universitats Residu Zero
  • Integració de les experiències i bones pràctiques RZ de les universitats a l’espai de l’Estratègia Catalana Residu Zero que ha de crear l’ARC.
  • Ampliació de les universitats representades a la Xarxa, sumant-hi suports de les que encara no es troben representades.
  • Consolidar el funcionament de la Xarxa amb un mínim de tres trobades anuals. L’ordre del dia de cada sessió inclourà el seguiment dels projectes engegats, el desenvolupament de temes monogràfics d’interès comú i/o l’intercanvi d’experiències.
 3. Donar continuïtat al procés de col·laboració amb empreses, municipis i entitats per donar resposta a les demandes de recerca RZ. A tal efecte, l’ARC manifesta el seu interès a desenvolupar i allotjar en el seu lloc web un aplicatiu que permeti incorporar les demandes de recerca i validar-les. Per al desenvolupament d’aquesta acció les universitats ens comprometem a
  • reforçar el contacte amb màsters i doctorats relacionats amb l’àmbit RZ per obrir vies de desenvolupament de treballs i tesis sobre aquest tema;
  • definir una fitxa o formulari per a la incorporació de les demandes de recerca RZ;
  • fer el seguiment de la col·laboració entre universitats i les entitats que fan demandes de recerca RZ, buscant alternatives per concretar el desenvolupament dels projectes quan l’oferta incorporada a l’aplicatiu no ho permeti.
 4. Desenvolupar la vinculació de les universitats a l’associació Fòrum ECRZ, atès que aquesta figura jurídica es consolida com la via per establir la relació entre les diferents entitats que comparteixen la necessitat de promoure la prevenció de residus.
 5. Desenvolupar l’adhesió de les universitats al conveni de col·laboració entre l’ARC i l’associació Fòrum ECRZ. En el marc d’aquest conveni les universitats treballaran per
  • identificar oportunitats per establir convenis de col·laboració educativa tant amb l’ARC com amb altres departaments i organismes públics;
  • promoure la inclusió de les universitats com a destinataris de subvencions en projectes de prevenció de residus, tan bon punt es desenvolupin convocatòries per part de l’ARC o altres departaments i organismes públics, per disposar de finançaments específics.
 6. Formalitzar la col·laboració de la Xarxa d’universitats RZ amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), mitjançant un conveni o fórmula equivalent, per tal de
  • facilitar la incorporació al DiRMAS de les dades dels mapes de recerca en sostenibilitat que hagin desenvolupat les universitats;
  • crear una entrada específica al DiRMAS en l’àmbit de residus;
  • participar com a experts i assessorar el CADS en els processos de consultes públiques de la Unió Europea sobre el desenvolupament de normativa i polítiques comunitàries, tant en l’àmbit de sostenibilitat en general, com en el de residus i emissions en particular.
 7. Elaborar el protocol genèric i de coordinació per a la implantació dels plans de prevenció a les universitats. Aquest protocol detallarà tant el contingut de les diagnosis, on es prestarà atenció a la caracterització dels residus, la identificació de fluxos i la quantificació dels residus generats, com l’estructura de desenvolupament els plans de prevenció, que inclouran una bateria d’accions de prevenció que cada universitat implantarà en funció de les seves capacitats i recursos.

Feu un comentari