Capçalera Residu Zero

Noves fonts d’aigua a la Facultat de Medicina – Campus Clínic

La Universitat de Barcelona està ampliant la xarxa de fonts d’aigua disponibles als edificis, per tal que tota la comunitat universitària pugui accedir a punts d’hidratació més fàcilment, i contribuir a la reducció de residus de plàstic d’un sol ús. Tot just s’han instal·lat noves fonts a la Facultat de Medicina – Campus Clínic, incloent-ne una adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

A més de proporcionar aigua sense cost i contribuir a la reducció de residus d’envasos d’un sol ús, beure aigua de les fonts ens ajuda a mantenir-nos hidratats, millora la nostra salut renal i ajuda a mantenir el sistema digestiu en bon funcionament.

Es poden consultar els centres on s’han instal·lat noves fonts d’aigua a través d’aquest enllaç. Al llarg dels mesos vinents s’aniran instal·lant noves fonts a més centres.

Font d'aigua a la Facultat de Medicina - Campus Clínic (planta 1)
Fonts d’aigua a la Facultat de Medicina – Campus Clínic
Font d'aigua a la Facultat de Medicina - Campus Clínic (planta 5)

La implantació d’aquesta actuació de millora ha comptat amb la col·laboració de l’Administració de Centre de Medicina Clínic, i amb el suport del Vicerectorat d’Igualtat i Gènere. L’acció s’emmarca en les metes CA09 (aconseguir espais lliures de plàstic d’un sol ús) i CA10 (reduir la quantitat i perillositat dels residus) de l’Agenda 2030 de la Universitat de Barcelona, i en l’objectiu Residu Zero del full de ruta per implementar accions de sostenibilitat a la UB.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.1: Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu asse·quible per a totes les persones.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.