Etiqueta 2021 Programa acords voluntaris reducció CO2: UB entitat actuant

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a la UB disminueixen un 14% respecte al 2019

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) de la Generalitat de Catalunya ha validat l’inventari d’emissions de CO2 de la Universitat de Barcelona de l’any 2022 i el programa de mesures de reducció per l’any 2023. En conseqüència, la UB manté un any més la condició d’entitat actuant al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

L’inventari s’ha dut a terme d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14064-1:2019, i les emissions totals l’any 2022 han estat de 31.224 tones equivalents de CO2, amb un augment del 41% respecte a l’any anterior, un cop els desplaçaments de la comunitat universitària han tornat a ser similars als que teníem fins a l’any 2019.

Les emissions directes, que inclouen el consum de gas, la combustió dels vehicles propis i les emissions fugitives de refrigerants, han estat de 3.769 tones equivalents de CO2, amb una reducció del 4,5% respecte a l’any anterior. Les emissions relacionades amb el consum de gas com a font d’energia disminueixen un 14%, en tant que les dels gasos refrigerants augmenten un 19%.

Les emissions indirectes sumen un total de 31.224 tones equivalents de CO2, amb un increment del 50% respecte a l’any anterior. La diferència s’explica bàsicament per les 10.000 tones addicionals del transport de la comunitat universitària per accedir diàriament a les facultats i centres de treball, un cop recuperada completament l’activitat presencial. També augmenten significativament les emissions dels viatges de negoci (desplaçaments en avió o tren a congressos, reunions i activitats professionals), que multipliquen per 4,5 les de 2021, i augmenten un 4% respecte a 2019. Igualment, cal tenir en compte que l’any 2022 s’han incorporat nous paràmetres a l’inventari, afegint 1.038 tones addicionals (producció de l’electricitat adquirida i serveis de dades al núvol).

D’acord amb el protocol Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), del World Resources Institute i el World Business Council for Sustainable Development, les emissions de la UB l’any 2022 han estat les següents:

  • Abast 1, 3.769 tones equivalents de CO2.
  • Abast 2, sense emissions.
  • Abast 3, 31.224 tones equivalents de CO2.

Aquests valors es corresponen exactament amb les emissions directes en el cas de l’abast 1, i amb les emissions indirectes en el cas de l’abast 3.

Emissions directes de gasos d’efecte hivernacle de la Universitat de Barcelona l’any 2022
Emissions directes de gasos d’efecte hivernacle de la Universitat de Barcelona l’any 2022

Emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle de la Universitat de Barcelona l’any 2022
Emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle de la Universitat de Barcelona l’any 2022

Com cada any, volem agrair la col·laboració de les unitats administratives que han facilitat la informació necessària per a l’elaboració de l’inventari d’emissions: Unitat de Manteniment de l’Àrea de Serveis Generals, l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Audiovisuals, Compres, Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), Esports UB, Gabinet del Rectorat, Secretaria General, i Servei de Vehicles de la Facultat de Biologia. També han aportat informació les empreses concessionàries dels serveis de restauració i reprografia, les empreses de neteja i manteniment, empreses de gestió de residus, agències de viatge homologades i el Servei de Carteria.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 13: Acció pel clima

13.3: Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.