Etiqueta 2018 Programa acords voluntaris reducció CO2: UB entitat actuant

La UB, entitat actuant del Programa d’Acords Voluntaris de reducció de CO₂ durant un any més

L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) de la Generalitat de Catalunya ha validat tant l’inventari d’emissions de CO2 de la Universitat de Barcelona de l’any 2019 com el programa de mesures de reducció per l’any 2020. Això comporta que la UB manté la condició d’entitat actuant al Programa d’Acords Voluntaris de reducció de gasos d’efecte hivernacle.

Tal com us van informar en una altra notícia, les emissions de l’any 2019 han estat de 4.815 tones, amb una reducció del 77,7% respecte a 2017, i del 41,0% respecte a 2018. Un cop la contractació d’electricitat d’origen renovable ha arribat al 100% del consum, els principals paràmetres d’emissió a l’inventari han passat a ser el consum de gas (2.663 tones) i els gasos refrigerants dels equips de climatització (1.526 tones). L’informe anual de la UB es troba disponible a la pàgina web de l’OCCC.

Volem compartir aquesta bona notícia especialment amb les unitats administratives que han facilitat la informació necessària per a l’elaboració de l’inventari d’emissions: Unitat de Manteniment de l’Àrea de Serveis Generals, Compres, Servei de Vehicles de la Facultat de Biologia, Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), Esports UB, Gabinet del Rectorat i Audiovisuals. També han aportat informació les empreses concessionàries dels serveis de restauració i reprografia, les empreses de neteja i manteniment, i el Servei de Carteria. Gràcies a totes!

Etiqueta del Programa d'Acords Voluntaris de reducció de gasos d'afecte hivernacle atorgat a la UB

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 13: Acció pel clima

13.3: Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.