Famílies

La Unitat d’Atenció Social prestarà ajuda i assessorament a qualsevol treballador de la Universitat que, en un moment determinat, pugui trobar-se davant d’aquesta situació.

Família nombrosa

Títol de família nombrosa

Què és el títol de família nombrosa?

El títol de família nombrosa és un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i que reporta diversos beneficis en tot l’Estat. Aquest títol és expedit i renovat per la Direcció General de Famílies. El títol de família nombrosa dóna dret a la possessió d’un títol individual per a cada membre de la família, d’ús personal i intransferible, vàlid a Catalunya i a tot l’Estat, que permet gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials. El títol individual es lliura juntament amb el títol de família nombrosa.

A qui va dirigit?

A les famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns. També s’entén per família nombrosa Enllaç extern  altres composicions familiars.

Tramitació

Aquest tràmit es pot sol·licitar per Internet, excepte en el cas de les famílies nombroses amb fills/filles majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut (que actualment només poden fer la tramitació presencialment). Per realitzar el tràmit presencialment en una oficina, es pot demanar cita Enllaç extern .

Sol·licitud del títol de família nombrosa

Accedeix a la sol·licitud Enllaç extern

Xarxa d’avantatges per a famílies nombroses

El títol de família nombrosa permet accedir a una sèrie d’avantatges i beneficis, tant en l’àmbit institucional des de les diverses administracions públiques, com per part d’establiments comercials i entitats mitjançant la Xarxa d’Avantatges per a Famílies Nombroses Enllaç extern.


Família monoparental

Títol de família monoparental

Què és el títol de família monoparental?

El títol de família monoparental és un document oficial que acredita la condició de família monoparental i que reporta diversos avantatges. Aquest títol és expedit i renova el Departament. El títol de família monoparental dóna dret a la possessió d’un títol individual per a cada membre de la família, d’ús personal i intransferible, vàlid a Catalunya, que permet gaudir de determinats avantatges. El títol individual es lliura juntament amb el títol de família monoparental.

A qui va dirigit?

A les famílies monoparentals, tant de categoria especial com de categorial general. S’entén per família monoparental aquella família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.

Tramitació

Aquest tràmit es pot sol·licitar per Internet, excepte en el cas de les famílies nombroses amb fills/filles majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut (que actualment només poden fer la tramitació presencialment). Per realitzar el tràmit presencialment en una oficina, es pot demanar cita.

Sol·licitud del títol de família monoparental Enllaç extern

Més informació sobre el títol de família monoparental Enllaç extern

Xarxa d’avantatges per a famílies monoparentals

El títol de família monoparental permet gaudir de diversos beneficis com ajuts per a l’accés a l’habitatge segons el nivell d’ingressos, ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar, descomptes en albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs socials a Catalunya, com també descomptes oferts per establiments o entitats col·laboradores.

Més informació sobre la xarxa d’avantatges per a famílies monoparentals 


Créixer en família

Formació per a pares i mares

El programa Créixer en família ofereix espais de suport, virtuals i presencials, als pares i mares interessats a conèixer aspectes que puguin influir de forma positiva en la cura, l’educació i el desenvolupament dels fills i filles, convidant-los a reflexionar i a compartir les seves experiències amb altres famílies.

Què ofereix?

Créixer en família és un programa formatiu dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper educatiu de forma positiva, amb l’objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies capacitats dels progenitors. Ofereix cicles de tallers Enllaç extern, que pretenen ser espais d’intercanvi d’experiències entre pares i mares amb fills i filles d’edats similars, guiats per professionals experts en la formació de famílies en què les prioritats són reflexionar en relació amb per què educar, què fer i com fer-ho.

Com participar

Créixer en família ofereix dues formes de participació Enllaç extern a les famílies: presencial, a través de l’assistència als cicles de tallers, i mitjançant la web, consultant els articles i altres recursos d’interès.

  • El cafè de les famílies. El Cafè de les famílies Enllaç extern és un espai participatiu obert que, mitjançant les xarxes socials, permet intercanviar experiències, formular dubtes i consultes, expressar opinions i, en definitiva, fer aportacions sobre l’educació en família i els tallers del programa. Aquest nou espai virtual s’organitza per territoris, a través dels gestors dels tallers que es duen a terme a cada zona de Catalunya.
  • Calaix de recursos. En aquest espai les famílies poden accedir a llistats i enllaços a recursos i eines d’interès Enllaç extern.

Més informació sobre Crèixer en família Enllaç extern.


Prestacions econòmiques per a famílies amb infants

Prestacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquestes prestacions és donar suport econòmic a les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d’un o més infants, per raó de l’atenció que aquestes hi dediquen i per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.

A qui va dirigit?

A les famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment amb data a partir de l’1 de setembre de 2020, (inclòs), sempre que no superin uns ingressos límit.

Més informació sobre prestacions econòmiques de la Generalitat