Avís legal

Informació al lloc web

Som l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (en endavant, OSSMA) de la Universitat de Barcelona (en endavant, UB). Com a eina de suport per accedir al seu lloc web, l’OSSMA disposa dels noms de domini ub.edu/ossma, del qual és titular la UB. L’ús del lloc web implica acceptar les condicions que estableix aquest document.

La informació continguda al lloc web de l’OSSMA té la finalitat de donar a conèixer l’activitat i els serveis que presta. L’OSSMA treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen compleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització indicada en cada cas. La informació que es pot oferir mitjançant aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, disposicions generals i actes administratius, que han de ser publicats en diaris, butlletins oficials o el sistema que la UB determini.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la UB o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la institució. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els titulars respectius es reserven les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.

L’OSSMA es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, l’OSSMA les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat de l’OSSMA. En cap cas es fan servir amb altres finalitats, ni se cedeixen a terceres persones sense l’autorització corresponent.

La UB té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós. L’accés segur al lloc web (com ara a les intranets) es fa mitjançant el protocol HTTPS.

L’OSSMA facilita des del lloc web enllaços als seus perfils de xarxes socials (com ara Instagram), amb l’objectiu de donar a conèixer en quines és present. Una vegada s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials l’usuari està sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.

Qualsevol conflicte en relació amb el lloc web de l’OSSMA s’ha de resoldre als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur diferent.

Protecció de dades personals

En el cas que faciliteu les dades personals, el tractament que en pot derivar està sotmès a les previsions de la normativa sobre protecció de dades personals. S’ha de tenir en compte que el lloc web de la UB no és una font d’accés públic de les que preveu aquesta normativa.

Dades recollides mitjançant formularis

  1. Al lloc web de l’OSSMA hi ha inserits diferents formularis amb els quals es poden recollir dades personals. En tots aquests formularis consten les respectives clàusules d’informació sobre el tractament de les dades personals, que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades.
  2. Quan els visitants deixen comentaris a alguna notícia de la web mitjançant un formulari, recollim les dades que es mostren, així com l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa.
    Una cadena anonimitzada creada a partir del correu electrònic (també anomenat un hash) pot proporcionar-se al servei Gravatar per veure si l’esteu usant. Podeu consultar la política de privadesa del servei Gravatar. Una vegada aprovat el comentari, la imatge del vostre perfil és visible al públic al context del comentari.
    En el cas de comentaris, són revisats i aprovats abans de la seva publicació.
  3. Així mateix, i quan és obligatori per la normativa de protecció de dades, també se sol·licita el consentiment de la persona afectada per tractar o cedir les seves dades personals. A aquests efectes s’ha de tenir en compte el que s’indica en cada clàusula.
  4. En qualsevol cas, l’OSSMA només tracta les dades personals dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades personals dels usuaris del lloc web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

Dades de transmissió

Les dades de transmissió estan implícites en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Les dades generades per la navegació en el lloc web de la UB només es tracten amb finalitats estrictament tècniques i pel personal subjecte al deure de confidencialitat.

Galetes

Aquest lloc web utilitza galetes. Per a més informació, accediu al document de política de galetes.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles en aquesta pàgina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre vós, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitorar la interacció amb el contingut incrustat, incloent-hi la traça de la interacció amb el contingut incrustat si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.

Quant de temps retenim les dades

Si deixeu un comentari, el comentari i les seves dades meta es retenen indefinidament. Això és per poder reconèixer i aprovar automàticament qualsevol comentari de seguiment en lloc de mantenir-los en la cua de moderació.

Per altra informació enviada mitjançant formularis, les dades es guarden mentre siguin necessàries per a la gestió del tràmit o incidència comunicada, o per qüestions legals en casos de consentiments.

Quins drets teniu sobre les vostres dades

Podeu demanar que esborrem qualsevol dada personal vostra que tinguem, a l’adreça ossma@ub.edu. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb propòsits administratius, legals o de seguretat.

Accesibilitat

L’OSSMA, en el compromís d’assolir l’eliminació total de les barreres visuals i funcionals del lloc web, treballa per satisfer el nivell mitjà (AA) de les directrius d’accessibilitat establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium). Cal tenir present que el lloc web és dinàmic i, en conseqüència, és pràcticament impossible comprovar totes i cadascuna de les pàgines web que es poden consultar en un moment determinat. En aquest sentit, si teniu cap problema en relació amb l’accessibilitat per navegar per alguna d’aquestes pàgines web, ens ho podeu comunicar per correu electrònic  (vanesavarela@ub.edu).

Respecte al disseny visual, aquest lloc web fa servir fulls d’estil per al format visual de la informació i només s’han utilitzat mides de lletra relatives, compatibles amb les opcions personals de mida de text dels navegadors. Això no obstant, si el navegador que feu servir no permet l’ús de fulls d’estil, és possible navegar per les pàgines web sense cap mena de problema de visualització seleccionant l’opció de navegació sense estils de pàgina.