Contingut de l'article

L’estalvi d’energia i aigua és un dels àmbits als que la universitat ha prestat més atenció els darrers anys en la gestió ambiental. Com a resultat, durant l’any 2015 s’ha mantingut la tendència a la reducció del consum, amb un descens del 2,6% en electricitat, de l’1,8% en gas, i del 4,6% en aigua respecte 2014.

Si comparem el consum del 2015 amb la mitjana de 2010 a 2014 (per suavitzar la influència sobre el consum de les variacions de temperatura i de precipitació pròpies del nostre clima, o els pics de consum puntuals generats per fuites d’aigua), el descens és del 8,2% en el consum elèctric, del 13,9% en gas, i del 24,8% en aigua.

Quan fem la comparació entre els anys 2010 i 2015 el descens és encara més important: -14,9% en el consum d’electricitat, -33,5% en el de gas i -31,1% en el d’aigua.

Estalvi assolit en el consum d'energia i aigua a la UB durant 2015

Tot i que l’activitat a la UB ha minvat des de l’any 2010, amb un descens del nombre d’estudiants i del finançament per a la recerca, l’adopció de mesures d’estalvi com ara el control de les instal·lacions (principalment climatització i reg), la implantació de sistemes més eficients (lluminàries LED, controls automatitzats, etc.), o el tancament d’edificis en períodes de baixa activitat, ha fet possible reduir els consums de forma continuada en aquest període més enllà d’aquesta contracció de la comunitat universitària.

Un aspecte en comú en aquest descens de consum, independentment del període de referència que utilitzem, és que l’aigua i gas disminueixen entre dues i tres vegades més que l’electricitat. Aquesta diferència s’explica perquè el consum elèctric és molt dispers, i per reduir-lo cal actuar sobre molts punts. En canvi, el consum de gas i aigua es concentra en pocs punts (bàsicament calderes, sistemes de refrigeració per aigua, lavabos i reg), de forma que aplicant un control sobre aquests llocs s’assoleixen reduccions molt significatives. Per exemple limitant el reg i controlant les fuites s’obté una reducció del consum d’aigua molt elevada, o ajustant els horaris de funcionament de les calderes de calefacció es pot reduir el consum de gas.

La lliçó que hem d’aprendre és que la nostra participació és molt important per reduir els consums en general, però esdevé essencial per disminuir el consum d’electricitat. Només si posem de la nostra part podrem seguir avançant en la reducció del consum elèctric: evitant l’ús innecessari de llum artificial, apagant aparells quan els deixem d’utilitzar, limitant l’ús de la climatizació i ajustant-la a temperatures suaus (no més alta de 20ºC a l’hivern, ni més baixa de 25ºC a l’estiu), etc.

Com dèiem, tenint en compte el consum mitjà entre els anys 2010 i 2014, el consum d’electricitat ha disminuït un 8,2% al conjunt de la UB. Els centres que assoleixen una reducció de consum superior al 10% són l’Edifici Històric i l’aulari Josep Carner (-23,3% en conjunt), Sants (-22,9%), Filosofia, Geografia i Història (-15,6%), Dret (-14,9%), Mundet (-13,7%), Física i Química (-13,3%), Economia i Empresa (-13,2%), Bellvitge (-11,9%) i els CCiTUB (-10,7%). Entre els centres més grans, les facultats de Biologia (-0,2%), Farmàcia (-0,2%) i Geologia (-1,5%) assoleixen els pitjors resultats, amb reduccions de consum molt moderades.

Variació consum electricitat 2015

El consum de gas l’any 2015 ha disminuït un 13,9% al conjunt de la UB respecte la mitjana 2010-2014. Només creix el consum a Torribera, però respecte l’any 2014, ja que la comparació no es pot fer amb la mitjana 2010-2014 perquè el Campus ha anat creixent en espai i activitat. Els centres que assoleixen una reducció de consum superior al 15% són Medicina (-34,9%), Física i Química (-30,7%), Mundet (-21,4%), Sants (-19,1%), Biologia (-17%), Bellvitge (-16%) i Esports (-15,9%). Entre els centres més grans, les facultats de Dret (-3,7%) i Belles Arts (-2,5%) són les que tenen una menor reducció de consum.

Gas: variació de consum entre la mitjana 2010-2014 i l'any 2015

Per últim, el consum d’aigua ha disminuït un 24,8% durant l’any 2015 respecte la mitjana 2010-2014. Tots els centres han tingut una reducció de consum molt important, igual o superior al 30% a Biblioteconomia i Documentació a Sants (-30,1%), Esports (-36,3%), Farmàcia (-38,2%), CCiTUB a Solé i Sabarís (-80%) o al Campus Mundet (-33,3%). Només augmenta el consum a Torribera un 13,4% respecte 2014 (com ja es comentava anteriorment, no es pot fer la comparació amb la mitjana 2010-2014 pel creixement del Campus en aquest període).

Aigua: variació de consum entre la mitjana 2010-2014 i l'any 2015

La informació sobre els consums es dona a conèixer a tota la comunitat universitària per tal de fer-la partícip dels resultats assolits, i animar a seguir col·laborant en la millora dels resultats. A banda de les dades que oferim al blog del Pla de Sostenibilitat, cada centre ofereix informació personalitzada de l’evolució del seu consum d’energia i aigua a través de les pantalles situades als accessos dels edificis, i algunes facultats la incorporen a la seva web. A l’inici d’aquesta notícia trobem un exemple, aplicat al conjunt de la UB, de la informació que es presenta per a cada centre.

 

NOTA A LES GRÀFIQUES: El Pavelló Rosa i l’edifici de Filosofia, Geografia i Història no disposen de subministrament de gas. Els consums del Campus Torribera es comparen entre els anys 2014 i 2015. El consum de gas del Campus Plaça Universitat (edifici Històric i aulari Josep Carner) es compara amb la mitjana 2012-2014, atès que les dades disponibles de 2010 i 2011 són anòmalament baixes.

OSSMA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *