ODS 12: Producció i consum responsables

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

s

Al llarg de l'any 2022, el consum d’electricitat ha augmentat un 6,9% i el d’aigua un 16,5%, respecte a 2021. En canvi, el consum de gas ha disminuït un 16,2%.

El 8 de novembre l'Associació ForçAME va recollir 70 kg de taps que la comunitat universitària ha dipositat als contenidors desplegats a UB

El dia 25 d'octubre es va celebrar la segona edició de l'any de la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca.

A partir d'aquest mes de setembre el projecte de Taps Solidari de la UB es farà amb l'Associació ForçAME

Entre gener i juny de 2022, el consum d’electricitat ha augmentat un 11,96% i el d’aigua un 28,57%, respecte al primer semestre de 2021. En canvi, el consum de gas ha disminuït un 0,03%. A l'hora d'interpretar aquesta evolució, cal tenir en…

Conservar la natura ens aporta molts beneficis, ja que redueixen la contaminació atmosfèrica i acústica, milloren el nostre benestar físic i emocional, entre d'altres. Llegeix els NaturConsells per descobrir-ho.

Aquesta és la tercera memòria d'activitat transversal de l'OSSMA, que recull les principals actuacions i projectes duts a terme l'any 2021.

El dia 15 de març s’ha celebrat, un cop recuperada l'activitat presencial, una nova edició de la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca.

El 4 de març la Fundación Noelia va recollir 138,5 kg de taps que la comunitat universitària ha dipositat als contenidors desplegats a UB

En relació amb l'any 2019, el consum d'electricitat ha disminuït un 10,7% i el d'aigua ha baixat un 24,6%. En canvi, el consum de gas ha augmentat un 5,4%, com a resultat de la necessitat de ventilació contínua als espais interiors.