ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides

Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

Encara no hi ha cap activitat relacionada amb aquest ODS.