ODS 5: Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

Encara no hi ha cap activitat relacionada amb aquest ODS.