ODS 6: Aigua neta i sanejament

Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

Al llarg de l'any 2022, el consum d’electricitat ha augmentat un 6,9% i el d’aigua un 16,5%, respecte a 2021. En canvi, el consum de gas ha disminuït un 16,2%.

Entre gener i juny de 2022, el consum d’electricitat ha augmentat un 11,96% i el d’aigua un 28,57%, respecte al primer semestre de 2021. En canvi, el consum de gas ha disminuït un 0,03%. A l'hora d'interpretar aquesta evolució, cal tenir en…

Aquesta és la tercera memòria d'activitat transversal de l'OSSMA, que recull les principals actuacions i projectes duts a terme l'any 2021.

En relació amb l'any 2019, el consum d'electricitat ha disminuït un 10,7% i el d'aigua ha baixat un 24,6%. En canvi, el consum de gas ha augmentat un 5,4%, com a resultat de la necessitat de ventilació contínua als espais interiors.

UNI-ECO convoca la 2a edició dels «Reptes verds», adreçada a aquelles persones de la comunitat universitària interessades a construir una universitat més sostenible.

L’OSSMA publica la segona memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l’any 2020, molt marcat per la COVID-19.

Els consums d’electricitat, gas i aigua es van reduir més d'un 20% l’any 2020 com a resultat del tancament d'edificis i les restriccions d'activitat presencial derivades de la pandèmia de covid-19.

L'OSSMA publica la seva primera memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l'any 2019.

Els consums d'electricitat, gas i aigua van tornar a baixar l'any 2019. En el cas de l'electricitat, el consum va disminuir un 4,5% el consum de gas es va reduir un 8,9%, i el d'aigua va retrocedir un 0,7%.

En la sessió ordinària del Claustre de la UB de l'11 de desembre es van presentar els principals resultats de la darrera memòria anual de seguiment del Pla de Sostenibilitat UB.