ODS 6: Aigua neta i sanejament

Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU Enllaç extern

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

L’OSSMA publica la segona memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l’any 2020, molt marcat per la COVID-19.

Els consums d’electricitat, gas i aigua es van reduir més d'un 20% l’any 2020 com a resultat del tancament d'edificis i les restriccions d'activitat presencial derivades de la pandèmia de covid-19.

L'OSSMA publica la seva primera memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l'any 2019.

Els consums d'electricitat, gas i aigua van tornar a baixar l'any 2019. En el cas de l'electricitat, el consum va disminuir un 4,5% el consum de gas es va reduir un 8,9%, i el d'aigua va retrocedir un 0,7%.

En la sessió ordinària del Claustre de la UB de l'11 de desembre es van presentar els principals resultats de la darrera memòria anual de seguiment del Pla de Sostenibilitat UB.

Entre gener i setembre de 2019, els consums d'electricitat, gas i aigua han disminuït respecte l'any 2018. La reducció del consum d'electricitat ha estat del 5,6%, el consum de gas s'ha reduït un 9,0%, i el consum d'aigua ha estat un 0,5% més baix.

L'any 2018 és el primer d'aquesta dècada en què el consum d'electricitat no disminueix (augmenta tot just un 0,6%), en tant que el de gas augmenta un 14,3%, i el d'aigua torna a baixar un 9,2%.

Durant la primera meitat de l’any el consum d’electricitat ha disminuït un 3% respecte l’any 2017, i el consum d’aigua s’ha reduït un 9,9%.

Un cop finalitzat l’any ja podem fer balanç de com han estat els consums d’energia i aigua el 2017.

Cada cop és més difícil reduir el consum d’energia i aigua, però entre els mesos de gener i setembre de 2017 l’estalvi d’electricitat ha estat del 3,7%, el de gas un 7,5% i el d’aigua d’un 4,6%.