CAS: 97-00-7
Fórmula: C6H3ClN2O4

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Mortals

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta