Des de la Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA treballem perquè l’activitat universitària sigui cada vegada més respectuosa amb el medi ambient i perquè la comunitat universitària disposi de solucions per reduir l’impacte ambiental associat a la docència, la recerca i l’activitat administrativa.

Per aconseguir-ho, impulsem accions i projectes per promoure la protecció del medi ambient (mobilitat, consum, generació de residus, etc.), assessorem els diferents òrgans i unitats administratives de la Universitat i tota la comunitat universitària, i dissenyem i impartim cursos en diferents formats.

La nostra activitat es desenvolupa en consonància amb la política i el programa d’acció en sostenibilitat definits per la UB, que es poden consultar a l’apartat de L’OSSMA a la UB, i assessorem els òrgans de govern en la seva definició. Podeu trobar les accions que duem a terme relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible a l’apartat L’OSSMA i els ODS.

Destacats

Icones campanya En som responsables

Estalvi Energètic

Més informació

ReUBtilitzem, allarguem la vida útil dels materials

ReUBtilitzem

Més informació

Imatge Acords Voluntaris CO2 2018

Petjada de carboni UB

Més informació

Projectes APS

Projectes ApS

Més informació

Medi ambient: Actualitat

La quarta memòria d’activitat de l’OSSMA recull les principals actuacions i projectes duts a terme l’any 2022.

El consum d'energia fins al mes d'abril manté una evolució positiva: el consum d’electricitat ja és un 5,7 % inferior al de l'any 2022, i el de gas ha disminuït un 31,0 %. El consum d'aigua, que ha augmentat un 3,8 %, ha millorat significativament els darrers dos mesos.

Durant el primer trimestre de 2023, el consum d’electricitat ha disminuït un 4,5 % i el de gas un 23,3 %, respecte al mateix període de 2022. En canvi, el consum d'aigua ha augmentat un 8,2 %.

Els ordinadors de la UB tenen un nou fons de pantalla corporatiu amb el logotip de la campanya d'estalvi energètic.

Fa més de 10 anys que estem reduint el consum d'energia, i seguir-ho fent és cosa de totes i tots. La campanya «En som responsables» ens convida a participar activament en aquest repte.

Novetats del repte d'estalvi energètic UB: primera subhasta de premis, reconeixement d'un crèdit acadèmic, i nombre de participants.

El 28 de març l'Associació ForçAme va recollir 53 kg de taps que la comunitat universitària ha dipositat als contenidors desplegats a UB.

El consum d’electricitat ha estat molt semblant al de gener i febrer de 2022, amb un petit increment; el consum de gas ha disminuït significativament, i el d’aigua ha augmentat.

Les noves fonts instal·lades a la Facultat de Dret proporcionen aigua sense cost i ens ajuden a reduir els residus d’envasos d’un sol ús.

Javier Martín Vide, Marta Balderas i Gisele Camuñas reflexionen sobre què pot fer la comunitat UB per reduir els consums energètics de la UB.

El consum d'electricitat el mes de gener ha estat molt semblant al de l'any anterior, el de gas s'ha reduït gairebé un 12%, i el d'aigua ha augmentat un 22,6%.

Repte d'estalvi energètic de la Universitat de Barcelona edició 2023. Aprèn, adopta hàbits de vida baixos en emissions de CO₂, competeix amb la resta de la comunitat universitària, suma punts i guanya premis!