Als laboratoris i tallers de la UB es generen una gran varietat de residus perillosos. Per gestionar-los correctament, disposem d’un procediment que detalla què cal fer des del moment en què els generem fins que són retirats dels magatzems que hi ha en cada centre.

En aquest apartat trobareu tota la documentació del procediment de gestió, eines per facilitar la classificació i identificació dels residus, i informació sobre els nostres projectes i accions per reduir la quantitat de residus i la seva perillositat.

Què fem des de l'OSSMA?

Darrerament, hem incorporat a la web nous recursos per facilitar la gestió dels residus especials. En aquest apunt us els resumim per tal que els tingueu més a mà.

Ja es troba disponible a la web UBtv el vídeo explicatiu sobre el funcionament del procediment de gestió de residus especials de laboratori.

We bring you a new section in English on our website, dedicated to management of hazardous waste, where you can find both the documentation of the waste management procedure and information material.

Si us preguntem quins residus genereu al llarg del dia a la universitat, segur que els primers que us venen a la ment són paper i cartró, plàstic i llaunes, vidre i restes orgàniques de menjar.

Des de l'Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient hem preparat dues caixes de materials destinades a millorar les condicions de seguretat als centres experimentals. Una de les caixes està pensada per actuar en cas que es produeixi un vessament…

Des del passat 2 d’abril es troba en funcionament el nou magatzem de residus especials de la Facultat de Biologia, una instal·lació que millora notablement les condicions de seguretat per a aquest tipus de productes i facilita les tasques de recollida i lliurament dels residus tòxics i/o perillosos que es generen en aquest centre.

La Facultat de Farmàcia, dintre del procés de millora contínua de la gestió de residus especials de laboratori, està implantant una revisió del seu pla de gestió de residus, que té com a objectius reduir la quantitat de residus que es generen en determinats grups, com ara els altament perillosos o els citotòxics, garantir la traçabilitat de tots els residus que surten dels laboratoris i millorar l’eficiència del sistema de gestió.

Accedeix a...

Procediment de gestió de residus especials

Cercador de residus de laboratori

Etiquetes de residus especials

Indicadors

Destacats

Laboratori químic

Vídeo del procediment de gestió de residus especials de laboratori

Més informació

Abocament de residus

Valors límit d’abocament de residus químics líquids

Més informació

Recipients residus especials

Formulari de sol·licitud de recollida i reposició de recipients

Més informació

Residus reactius

Formulari de recollida de reactius purs obsolets

Més informació