CAS: 100-00-5
Fórmula: C6H4ClNO2

Grup: Compostos halogenats
Subgrup: Dissolvents halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta