CAS: 96-18-4
Fórmula: C3H5Cl3

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta